fredag 11 oktober 2019

Grattis Valfrid!

I morgon, den 12/10 har Valfrid namnsdag både i Sverige och Finland. I den valstorm vi befinner oss i just nu, kan det vara läge att ägna några tankar åt just valfriden.

Valfriden är inte på något sätt stadgad i lag, snarare är det så att det finns en tyst överenskommelse bland de stora, politiska partierna om att på valdagen den 20.10 låter man människor i god ordning rösta, dvs. man kampanjar inte på den dagen. I denna valrörelse har begreppet "valfrid" getts många olika tolkningar, jag vill därför dela med mig av min.

Valfriden är något jag värderar och jag kommer personligen att kampanja ända fram till och med den 19/10 kl. 23.59, men inte efter det. Jag kommer inte att ha någon annons den 20/10 och jag kommer inte att kampanja. Däremot kommer jag att ha överseende med att andra kandidaters valskyltar står kvar (valfrid betyder inte att de omgående måste bort på valdagen, vilket en del tror) och jag kommer att ha full förståelse för uppmaningar att rösta och delta i demokratins högtid - valdagen. 

Att "driva kampanjen ända in i kaklet" betyder alltså den 19/10 för mig. Jag kommer inte att "haka på" kampanjande den 20/10, av respekt för valfriden. Jag hoppas att så många andra partier som möjligt följer exemplet, dels handlar det om ett slags respekt för själva röstdagen - dels behöver vi nog alla få ett kort "break", oberoende av vad valutgången blir.

Och grattis Valfrid på namsdagen!

måndag 7 oktober 2019

Världens bästa förlossningsvård

År 2017 föddes 279 barn på Åland, 137 flickor och 142 pojkar. Om vi vill ha mer tillväxt är det ideologiskt riktigt att vi bryr oss mer om eftervården, dvs. vården efter förlossningen. Förlossning är en av de största prövningarna som människokroppen går igenom och många kvinnor får olika former av bäckenproblem som påverkar motion, samliv och nästan en fjärdedel av alla föderskor har problem med ansträngningsinkontinens ännu ett år efter förlossningen. Problemen tigs ofta ihjäl och en viktig sak är därför att börja prata mera öppet om problemen. Idag sköts mycket av eftervården av den privata sektorn, till viss del av tredje sektorn. Ett samarbete håller dock på att växa fram mellan sektorerna och jag vill att nästa regering uppmuntrar detta: För en relativt liten peng, t.ex. i form av en eftervårdssedel kan vi få världens bästa eftervård för Ålands mammor. Jag vill at vi prioriterar denna viktiga fråga i nästa regeringsprogram.

Wille Valve (MSÅ)
Social- och hälsominister

P.S: Här kan du se en video där jag diskuterar frågan med fysioterapeut Johanna Lundberg som har mångårig och mångsidig erfarenhet av mammaträning för nyförlösta.

lördag 5 oktober 2019

Ingen ska lämnas vind för våg!

Vårt sociala skyddsnät är som bäst inte en hängmatta, utan en studsmatta som hjälper oss att studsa tillbaka till arbetslivet. Under 4 år har vi möjligen vävt den starkaste studsmattan hittills: Barnbidraget är starkare än i riket och ensamförsörjartillägget har stärkts. ÅHS kostnadsskydd omfattar nu både de långtidssjukas dygnsavgifter och viss tandvård. Detta är förändringar som stöttar när livet är som svårast och som inte ska rubba ”arbetslinjen” (arbetslösheten var 3,8% 2015, idag 3,5%). För att säkra att det alltid ska löna sig att arbeta har vi infört ett skatteavdrag på 100€ för låg- och medelinkomsttagare.

Under 4 år har vi klubbat 4 socialvårdslagar som ytterligare stärker studsmattan. Nätet är långt ifrån klart, finns ännu stora ”maskor”! Vi behöver mer samarbete med tredje sektorn för att trygga att inga barn på Åland är utan barnskydd. Vi behöver stärka samarbetet mellan skola, ÅHS och kommunerna för att stötta barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och barnens föräldrar. Vi kommer att behöva jobba ännu hårdare med att inkludera fler människor med funktionsvariationer på arbetsmarknaden. Här kan Färöarna tjäna som exempel på hur staten kan ta ansvar för att ge en så stor del av befolkningen som möjligt ett jobb. Ingen ska lämnas vind för våg!

Wille Valve (MSÅ)
Socialminister 2015 ->

onsdag 2 oktober 2019

Enklare lag, enklare vardag

”Vad blir det för skillnad med den kommande alkohollagen?” frågade radion i en intervju förra veckan. Mitt svar var att kroggästen som beställer en öl eller ett glas vin knappast märker nån större skillnad, möjligen att krögaren är lite gladare. Förslaget till alkohollag innebär nämligen en rejält enklare vardag för krögaren, i och med att A- B- och C-rättigheterna avskaffas till förmån för ett allmänt alkoholtillstånd. Det blir mindre byråkratiskt att anordna servering i mötes- och festlokal (catering-servering), det blir enklare att anmäla serveringstider, enklare att rekrytera serveringspersonal då också 16-åringar, under direkt övervakning av ansvarig föreståndare, kan tränas in i yrket. Enportionsregeln slopas, likaså de närmast absurt detaljerade bestämmelserna för vilken sorts mat som ska tillredas för att kunna servera alkohol.
Avregleringarna är alltså långt de samma som intagits i den finländska lagen, med ett fåtal strängare bestämmelser på Åland: ÅMHM kan t.ex. begränsa servering om den sker i anslutning till vissa idrottsevenemang, i syfte att dra en tydlig rågräns mellan barn & unga och alkohol. 
Som helhet betraktat är förslaget en kraftig avreglering som borde ingjuta framtidshopp i den åländska restaurangbranschen. Under kommande mandatperiod kommer vi att behöva flera avregleringar, för att ingjuta framtidstro i hela det åländska näringslivet: Plan- och bygglagen behöver revideras, näringsrätten måste moderniseras och den politiskt mest utmanande uppgiften kommer att vara att skapa en kvalificerad majoritet (2/3 av lagtinget) för en behövlig översyn av jordförvärvslagstiftningen.
Men finns det en vilja så finns det en väg!
Wille Valve (MSÅ)

tisdag 1 oktober 2019

Förkorta domstolarnas handläggningstider!

Den 14 april 2009 fälldes Finland i Europadomstolen för mänskliga rättigheter pga en överlång handläggningstid för en straffprocess vars behandling varade i över sju år och tio månader i tre olika rättsinstanser. Problemet har tyvärr inte försvunnit, de överlånga handläggningstiderna består och drabbar idag barn och unga, företagare som får besvär mot detaljplanering och rentav landskapsregeringen självt.
Problemet kan angripas från många håll. Under de senaste åren har, glädjande nog, några små förbättringar skett, bl.a. har polisen fått nya rutiner för förundersökning och prioriterar ärenden med barn och unga. Ändrade bötesförfaranden har snabbat på behandlingen, men problemet med överlånga domstolsbehandlingar består. Förra veckan diskuterade jag med en företagare som nu väntat i 2 år på förvaltningsdomstolens behandling av besvär mot detaljplan. Detta är oacceptabelt. Vi moderater vill revidera plan- och bygglagen (PBL) för att trygga äganderätten och därmed gallra bort de besvärligaste besvären, men vi måste också jobba med problemet på djupet.
Överlånga handläggningstider i domstolar urholkar barn och ungas tillit till samhället. Överlånga handläggningstider får samhällsutvecklingen att avstanna och får många företagare att ge upp. Kombinationen av överlånga handläggningstider och en PBL som inte skyddar äganderätten är inte hållbar: Den ger ett Åland som är oattraktivt för investerare. Nästa landskapsregering måste lyfta problemet med regeringen i Helsingfors så att domstolarnas resurser prioriteras.
Wille Valve (MSÅ)

lördag 21 september 2019

Brändö Brew

Den 30 november 2018 var en riktigt ruskig dag. Tog m/s Alfågeln till Brändö till en tankesmedja om hur Brändös näringsliv kunde utvecklas.


Vi delades upp i grupper och diskussionen var vild. I min grupp argumenterade jag för att Brändö borde ha ett eget bryggeri som lämpligen kunde heta "Brändö Brew". Flera "hakade på" idén och förslag kom att öns nya dryck kunde bryggas med Lappovatten i gamla skolan. Det spånades på, alla idéer som föreslogs var inte briljanta - men idéer var det ingen brist på! På plats och ställe lovade jag att bli delägare i "Brändö Brew" om det nånsin existerar, (med den brasklappen att ingen jävskonflikt mellan delägarskapet och mina uppdrag får finnas)

Presenterar grupparbete tillsammans med Henrik Åkerberg

Några veckor senare började det hända grejer: Facebook-gruppen Brändö Brew grundades, ett provsmakningstillfälle hölls. För ca 2 veckor sen stod det i gruppen att Brändö Brews produkter kommer att kunna avsmakas på Jurmo under skördefesten. 

Då insåg jag: Bara MÅSTE åka till Jurmo under skördefesten. Så det gjorde jag. Köpte förstås med mig 2 flaskor av deras kvass + svagdricka. Skrev förstås också på en intresseanmälan om att bli delägare.  

Också om det skulle visa sig att produkten ännu behöver utvecklas, så tycker jag det är enormt häftigt att "Brändö Brew" nu gått från idé till verklighet och jag är glad över att kunna vara en liten del av den resan.

Om man får önska sig något av framtidens Åland, så är det att vi vågar låta galna idéer frodas. Av några kan det bli nåt riktigt intressant. 

fredag 6 september 2019

Håll fönstret öppet västerut!


Bästa församlade, 

Jag minns en midsommardag från min barndom, då en av våra kulturprofiler höll ett känslostarkt tal efter stångresningen, han sa ungefär ”Det är ju svenskar vi ålänningar är, en del av den svenska stammen!”. Minns hur jag lite skruvade på mig när han sade det. Vi är väl en egen nation?


30 år senare, närmare bestämt den 20 november 2018, läser jag Sveriges riksdags beslut om bastjänstgöring för läkare, citerar direkt:
”regeringen ska säkerställa att utbildningssamarbetet med Åland kan fortsätta och att det blir möjligt för läkare att genomföra sin bastjänstgöring på Åland på likvärdiga villkor som i Sverige och tillkännager detta för regeringen.”


Åland hade blivit en del Sverige! Vilken lättnad jag kände.
Åland och Sverige har i många år haft ett utbildningssamarbete kring AT-läkare. Detta har bl.a. i Läkartidningen beskrivits som en win-win-win-situation: Åland får en rekryteringsbas av svenskspråkiga läkare, Sverige får ytterligare en plats där AT-läkare kan vara och AT-läkarna får tjänstgöra på det näst populäraste stället för AT-tjänstgöring!

2017 hotades detta samarbete, först av yrkeskvalifikationsdirektivet som ironiskt nog hade motsatt syfte. I samråd med socialstyrelsen lyckades vi nå en överenskommelse om att åländsk primärvård och psykiatri i sak motsvarar den svenska. Därefter hotades AT-samarbetet – igen - nu av finsk lagstiftning pga samma direktiv. Efter många möten med dåvarande kollegan Juha Rehula (c) lyckades vi nå en raskt klubbad ändring av Finlands lag. Sen kom då det tredje ”hotet”: En nationellt avgränsad bastjänstgöring. Genom mycket och många diskussioner med Sveriges riksdagsledamöter lyckades vi undanröja också detta hinder. 

Vi från Ålands landskapsregering vill betona att fönstret västerut ska vara öppet! I hela Norden kan vi idag se tecken på något som kunde benämnas ”välfärdsprotektionism”. Den tar sig uttryck i att alla länder i hela Norden tror att just DERAS system är oöverträffbart. Det är det förstås inte, tvärtom har vi väldigt mycket att lära av varandra just eftersom våra system i grunden är så lika. Låt oss inte bygga nya murar i Norden! 

Nyligen uppdaterades det s.k. Arjeplogavtalet, vars uttalade målsättning är att förenkla rörligheten för all hälso- och sjukvårdspersonal i vårt Norden. Åland gjorde ett mycket positivt uttalande kring avtalets ikraftträdande:  
"För landskapet Åland är det av yttersta vikt att den nordiska arbetsmarknaden för hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer fungerar smidigt och rättssäkert. Det är därför viktigt att nationellt tillförsäkra att tillräckliga resurser reserveras för handläggning av erkännanden i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet och ifrågavarande överenskommelse."

Det ska fortsättningsvis vara lätt att röra sig över nordiska nationsgränser, det vinner vi alla på! Och det är inget vi kan ta för givet, den nordiska rörelsefriheten måste återerövras - varje dag. 
Åland ska förstås vara en intressant plats för både AT- och ST-tjänstgöring. 70/% av ålänningarna studerar idag i Sverige och vill gärna kunna göra en del av sin utbildning ”på hemorten”.
Vi sätter därför stort värde på samarbetet med Sverige, vi från åländsk sida vill värna och utveckla det, eftersom tillgång på svenska läkare är en överlevnadsfråga för oss.
Vi är därför mycket glada över att se er, Sveriges Seniora läkare på plats på Åland idag. Hoppas ni får en utmärkt vistelse.
Tack för ordet.