torsdag 28 januari 2010

Reform av fiskeripolitiken

Den här månaden har varit omväxlande och tempot har varit rätt högt. Den största framgången hittills i vår hade vi i gårdagens omröstning om kommissionens grönbok för en reform av den gemensamma fiskeripolitiken. Fiskeripolitiken är ett stort och otympligt område, så det kommer att ta sin tid att få skutan vänd, men det är bra att börja redan nu. Europaparlamentarikerna i fiskeriutskottet hade lämnat in 423 änringsförslag till rapporten. Samtliga Haglunds 9 ändringsförslag gick igenom, vilket kan väcka en del uppmärksamhet i finländsk media.

I de antagna förslagen förespråkas en separat, liberal förvaltningsmodell för det småskaliga, kustnära fisket. I ett förslag betonas vikten av självförvaltning för att skapa en kultur av efterlevnad - och en viktig fråga som vi lyft upp är EU:s fiskeripartnerskapsavtal med tredjeländer. Tidigare i höst förkastade parlamentet ett fiskeripartnerskapsavtal med Guinea-Conakry, eftersom regimen där massakrerade fredliga demonstranter på en fotbollsplan i huvudstaden. Efter detta har parlamentet tagit ställning för att EU inte kan separera fiskeripolitiken från andra politikområden, t.ex. mänskliga rättigheter. I ett ändringsförslag betonade vi därför vikten av att fiskeripartnerskapsavtalen främjar hållbart fiske också utanför EU - och att EU inte får äventyra sin trovärdighet som global förespråkare av mänskliga rättigheter.

Det har alltså varit rätt intensiva och långa dagar - men när man får igenom någonting stort, så är det värt varenda svettig minut!