tisdag 29 april 2014

Regeringskris?

Är hemkommen efter lång dag med många långa sammanträden. Är förundrad över ett av regeringspartiernas agerande. Det problematiska är egentligen inte själva innehållet i det PM som skickades ut i förrgår, utan tajmingen. Vi har under 1,5 år stridit, kompromissat, förankrat, remissat och lyssnat noga på näringen, varefter vi gemensamt (alla 3 regeringspartier) presenterat ett förnyat LBU-program med +3,5 miljoner euro - som bl.a. ska ge flera åtgärder för ekoodling och miljöstöd.

I samma ögonblick som vår näringsminister går upp i talarstolen för att redogöra för det gemensamma programmet kräver Centerns styrelse i ett PM ytterligare 3,5 miljoner. Ingen av dessa miljoner finns täckta i budget.

Kanske viktigast av allt: Om man tillsammans har gått igenom en tung process och sedan skakar hand på resultatet, så brukar ingångna avtal gälla. I alla fall i min värld. Annars är något fundamentalt del. 


Kommer denna regering att fortsätta sitt arbete? Ja, det tror jag. Av två skäl: 1) Regerandet handlar också om andra viktiga frågor (än LBU-programmet), där vi haft ett verkligt konstruktivt och tillitsfullt samarbete och 2) Det verkar - trots allt - finnas en gemensam vilja bland våra 3 partier att blicka framåt och reda upp också svåra frågor.