torsdag 8 oktober 2009

Så jobbar vi

Under föregående "gröna vecka" på Åland, fick jag frågan om vilka mina ansvarsområden riktigt är. Mitt huvudansvarsområde är Fiskeriutskottet (PECH). Det är här som Haglund är ordförande, har en ledande position inom vår politiska grupp (ALDE) och mycket goda möjligheter till att påverka. Flera av fiskefrågorna har funnits eller finns högt upp på landskapsregeringens agenda: det gäller inte minst reformen av den Gemensamma Fiskeripolitiken 2013-2020 (GFP) och förslaget till rådets kontrollförordning.

Dessutom bevakar jag följande parlamentariska utskott:
AFCO Konstitutionella frågor
CULT Kultur och utbildning
IMCO Inre marknaden och konsumentskydd
JURI Rättsliga frågor
TRAN Transport och turism
EMPL Sysselsättning och sociala frågor
ENVI Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
REGI Regional utveckling

Bevakningen av utskotten ser vanligtvis ut så att jag läser föredragningslistorna och diskuterar med andra assistenter. Om det kommer upp något av intresse för Åland, så tar jag reda på mer och beger mig till utskottets möte.

Det finns också andra utskott som är av intresse för Åland, t.ex. Budgetutskottet (BUDG) som min kollega Axel har huvudansvar för. Detta gäller också utskottet för Ekonomi och valutafrågor (ECON) och Utskottet för Jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI), som min kollega Heidi bevakar.

Parlamentarikerna är dessutom med i s.k. inomparlamentariska Intergrupper. Av dessa har jag, av naturliga skäl, bevakningsansvar för Östersjögruppen och, av praktiska skäl, Intergruppen för hållbar jakt, Biologisk mångfald, fritidsaktiviteter och skogsbruk.

Utöver detta är Haglund medlem i de parlamentariska delegationerna för Afghanistan och Ryssland, vars verksamhet har en mera extern karaktär. Här följer jag med vad som händer i Rysslandsdelegation, medan Axel följer delegationen för Afghanistan.

Detta är alltså teorin. I praktiken arbetar vi som ett team: Ansvarsområden flyter ofta in i varandra, så att t.ex. jag kommer att handskas med budgetfrågor under nästa plenum i Strasbourg - och Axel ersatte mig i fiskeriutskottet i juli. Heidi och Axel gör mig uppmärksamma på saker som berör Åland - och jag uppmärksammar dem på deras ansvarsområden.

Så jobbar vi.

måndag 5 oktober 2009

Blandvecka

Europaparlamentarikerna, specialmedarbetarnas och assistenternas liv styrs av parlamentets kalender. Gul vecka betyder utskottsvecka, blå betyder politiskt grupparbete (ALDE) och röd betyder att parlamentet har plenum i Strasbourg (Straffbourg, Stressbourg, kärt barn har många namn ;) Grön vecka innebär att man besöker hemmaplan - dvs. i huvudsak Åland.

Den här veckan är något så ovanligt som en blandvecka - lite utskottsmöte, lite politiskt arbete och ett "miniplenum" i Bryssel. Här kan du läsa den slutliga föredragningslistan för plenum den 7-8 oktober. Under denna vecka kommer jag att ta itu med reformen EU:s gemensamma fiskeripolitik. Intressant nog har Haglund utsetts till "skuggrapportör" för den kommande fiskeripolitiken, vilket innebär att vi får möjlighet att, i vår politiska grupps namn, presentera en alternativ gemensam fiskeripolitik. Det är mycket bra - och innebär rätt mycket arbete.

I det stora hela börjar livet utanför parlamentet att ta form - idag fick vi äntligen Internet till lägenheten, vilket lär ska vara en av de svåraste sakerna att få uträttat i stan. Enligt obekräftat parlamentsskvaller tog det inte mindre än 6veckor för en viss finländsk europaparlamentariker att få Internet till sin lägenhet. I vårt fall tog det bara två och en halv vecka, så det är bara att vara nöjd ;)

Den 26-30:e oktober kommer jag att befinna mig på Åland. Har inte bokat in särskilt många möten ännu, så om du vill diskutera någon fråga som engagerar dig, så är det bara att ta kontakt!