torsdag 20 oktober 2016

En fråga om förtroende.

De senaste dagarna har vi sett en häftig debatt om avgående PAF-ordföranden Jarl Danielsson. Bakgrunden är att PAF-styrelsens ska förnyas i enlighet med landskapsregeringens nya ägarstyrningsdirektiv. I den processen har finansministern meddelat att den nya styrelsen också kommer att ha en ny styrelseordförande.

I media svallar nu en debatt med moraliska övertoner, kring Vårdös flyktingmottagande, kring huruvida Jalle är rasist. Låt mig slå fast åtminstone följande saker:
- Huruvida en kommun väljer att ta emot flyktingar eller inte har inte påverkat MSÅ:s bedömning av ordförandes lämplighet. Det kan inte och får inte påverka. Det som däremot kan inverka är t.ex. allmän mediehantering, eftersom vi i landskapsregeringen vet att PAF har betydande utmaningar framför sig som kommer att fordra ett "spelöga" i alla väder.

- De som - med moraliska övertoner - nu försöker stämpla Jarl Danielsson som rasist och hjärtlös människa bör lägga av med det. Det är djupt orättvist gentemot människan Jarl Danielsson. Tror inte att någon kan peka på ett enda främlingsfientligt uttalande från honom.

Det som för vårt parti har varit ledstjärnan är helheten - att vi tror och har förtroende för att tex. just Jarl Danielsson är den som kan styra PAF:s styrelse vidare över mörka vatten, hålla ett stadigt grepp om rodret, hantera uppkommande rekryteringssituationer och framför allt leda själva styrelseteamet. Kontinuitet är inget argument i sig själv, det är rentav farligt om vi ens indirekt accepterar tanken att landskapets styrelseposter är något man prenumererar på.

Det är alltså det förtroendet - och inget annat - det handlar om. Förtroende finns eller så finns det inte. Man kan inte, såsom t.ex. Göran Persson gjorde, gradera sitt förtroende genom att säga att förtroendet har "naggats i kanten". Antingen finns det eller så finns det inte. Vi har gjort en helhetsbedömning och kommit fram till att - ur ett strikt ägarstyrningsperspektiv - hade det blivit ohållbart att fortsätta så här.

Så, vad händer nu? Rekryteringen av en ny styrelsebas och nya medlemmar kommer att fortsätta. Det kommer att vara viktigt att den nya styrelsen har en viss nivå av specialisering, t.ex. inom digitala spelupplevelser och viss politisk fingertoppskänsla är inte heller till skada, med tanke på bolagets verksamhetsförutsättningar. Bolaget har ny vd och står inför ett av sina mest intressanta skeden hittills. Och hade jag varit spelmänniska skulle jag satsa en hacka på att detta blir bra.