tisdag 22 mars 2022

Tal vid Nordiska rådets session i Malmö den 22.3.2022 på temat "Krig i Europa igen"


Herr president

Det är krig i Europa nu. Krigets första offer brukar vara sanningen, därför är det extra viktigt att värna  just – sanningen, den måste fram, den får inte dö.

 När ryskspråkiga vill veta vad som pågår ”på riktigt” är det påfallande många som vänder sig till brittisk public service, till BBC:s ryskspråkiga sidor. BBC har satt en heder i att också på ryska ge en balanserad bild av läget, vilket också Estlands public service-bolag ERR gör.

De här analyserna anses ha ett värde och delas flitigt i den ryska världen, något vi bör notera nu när Nordiska försvarsanslag och ambitioner höjs.

 Jag hoppas nu våra regeringar och Nordens public service-bolag förstår att satsa ordentligt på bra, balanserade ryskspråkiga nyheter med analys. Detta kunde med fördel bli ett samarbete – eller en tävling -  mellan Nordens public service-bolag. Ett uppmuntrande exempel är de nordiska tidningarna DN, Politiken och Helsingin Sanomat som tillsammans började översätta nyheter till ryska. Bra gjort!

Talman, tro det eller ej men  det behövs mycket mer rysk text i världen. Balanserade, bra nyheter av hög kvalitet som kan delas och spridas. Det finns inte mycket som talar för att sådan rysk text kommer från Ryssland under de kommande åren, alltså är det vi som måste göra det. Kanske tillsammans, kanske i vår egen ”Radio Free North” eller ”Radio svoboda severa”, om ni så föredrar.  

Låt inte sanningen dö.

Tack för ordet, låt oss försvara det.