onsdag 18 november 2015

Mellanläge

Åländsk politik befinner sig just nu i ett "mellanläge", mellan den nya och gamla regeringen. Allt som går att avsluta börjar så småningom vara avslutat. Det som inte är avslutat förbereder sig den nya regeringen på att ta tag i. I huset bredvid, i lagtinget, pågår en märklig excercis som brukar upprepa sig vart fjärde år i åländsk politik. Den gamla majoriteten har lagt en budget och ska försvara den inför det nyvalda lagtinget. Alla inblandade vet att detta är politiskt spel för gallerierna: Den nya regeringen kommer ju att sätta ny kurs i en omställningsbudget i början av 2016. Samtidigt ska budgetdebatten inte underskattas. Det är kanske den bästa möjligheten som finns för alla politiker att marknadsföra SIN politik och hur den kan göra Åland ännu bättre. Och den är en mycket god markör för den som vill kartlägga hur de politiska vindarna blåser.

För partiet Moderat Samling har det gått bra. Vi går nu in i en regering med två tunga ministerposter. Den ena står i dagsläget för 44% av landskapets driftskostnader, den andra för 80% av investeringarna. Vår röstmagnet Tage Silander axlar ansvaret som Finans- och näringsutskottets ordförande. Johan Ehn & Gun-Mari Lindholm kommer att inta självstyrelsens högsta ämbete, talmansposten. De får därmed en ypperlig möjlighet att främja en slagkraftig åländsk externpolitik och sätta en moderat prägel på  självstyrelagsarbetet. Två ministrar ger två nya ledamöter, Petri Carlsson och Annette Holmberg-Jansson. För dem är inte alla poster fördelade ännu, men så mycket står klart att Holmberg-Jansson blir viceordförande för lagtingets BSPC-delegation och därmed ett av Ålands ansikten utåt i det viktiga Östersjösamarbetet. Hur man än vänder och vrider på saken är detta mycket god utdelning som ger Moderat Samling för Åland mycket goda möjligheter att leda och ta ansvar. Det kommer att behövas.


Bild: Jonas Wilén


Före valet satt jag i Åland 24:s TV-soffa mitt emot Lisa Bergqvist som frågade vad jag eftersträvar att bli efter valet. Jag svarade social- och hälsominister, alternativt en reformerad variant av kansliminister. Jag är där jag vill vara och är tacksam för det stora förtroende som både Ålands folk och nu också lagtingsgruppen visat.