torsdag 18 juni 2015

Прощальная речь Консулу Игорю Демьяненко / Avskedstal till konsul Igor Demjanenko 18.6.2015Уважаемый консул Игорь Демьяненко!

Будучи консулом на Аландских островах, Вы внесли огромный вклад в 
тысячелетнюю русскую традицию. В 1720 году Царь Пётр I оставил свою 
монограмму на острове Ledskär в Лемланде. Спустя 170 лет после этого 
Царь Александр III прибыл на Аланды и попросил выставить свои инициалы 
на том же месте. А также, это консульство, которому исполнилось 75 лет, 
во многом можно считать памятником истории. Благодаря Вам на Аландских 
островах состоялось  множество памятных событий и мест, был открыт 
памятник Марии Александровны, чьё имя носит город Мариехамн и Мариинский 
театр. Благодарим Вас также за вклад в сотрудничество между художниками 
Мариехамна и Санкт-Перербурга. Можно отметить намного лучшее 
произношение русского языка, когда Квартет Мариехамна исполняет роман 
Пушкина «Что смолкнул веселия глас?» Если вы спросите местных жителей, что они 
помнят больше всего, то они ответят: «Консул привёз на Аланды футбольный 
клуб Зенит!»

Уважаемый Игорь Демьяненко, строить мосты между народами – это 
искусство. И Вы упорно работали на благо международного сотрудничества, 
как в общественном, так и частном секторе.

Ваши вклады не раз производили на меня большое впечатление. Господин 
Консул, лично мне запомнился момент, когда Вы, при поддержке Консульства 
Российской Федерации, оказали неоценимую помощь в написании статьи в 
российской газете «Консул» (от 01/2013). Тогда возникли некоторые 
проблемы с переводом относительно незаконного/нелегального парламента 
Аландских островов до 1922 года. «Это не так!  Такого не может быть!» - 
восклицали Вы. «Нелегальное законодательное собрание». Ещё мне очень 
понравился перевод известной фразы Юлиуса Сюндблума (Julius Sundblom) 
”Nu ska vi arbeta”.

Уважаемый Консул, в воскресенье мы празднуем 150-летний юбилей со дня 
рождения Юлиуса Сюндблума. Несомненно я буду вспоминать с теплотой в 
сердце  фразу «Мы приступаем к работе!»
Господин Консул, давайте-же возводить больше мостов! Ведь они нужны 
сейчас больше, чем когда бы то ни было.

И огромное спасибо за то время, что Вы были с нами. Давайте выпьем за это!
Ärade konsul Igor Demianenko,

Ni har som konsul på Åland skrivit in er i en stolt, månghundraårig, rysk tradition. År 1720 lät Tsar Peter den Store hugga in sitt monogram på ön Ledskär, utanför Lemland. 170 år senare kom Tsar Alexander den III och lät hugga in sitt namnchiffer på samma Ledskär. Också detta 75-åriga konsulat är, på flera sätt, ett minnesmärke. 
NI efterlämnar flera minnesmärken på Åland: En staty tillägnad Maria Alexandrovna, som gett namn åt både Mariehamn och Marinskijteatern och i sig själv utgör en ”konstbro” mellan folken. Konstnärssamarbetet mellan Mariehamn och S:t Petersburg. Och man kan notera ett betydligt bättre ryskt uttal hos Mariehamns Kvartetten, när de sjunger Pusjkins romans ”Schto smolknul veselija glas?” (sv. "Varför slocknade glädjens röst?"). Men om du frågar ålänningarna så kommer de ihåg främst en sak: Konsuln tog fotbollsklubben Zenit till Åland!


Bäste herr konsul Demianenko. Att bygga broar mellan folken är en konst. Och ni har tålmodigt arbetat för att främja förståelsen mellan folken, både offentligt och privat. Jag har flera gånger imponerats över era insatser.
Personligen hade jag stor behållning då Ni, herr konsul, via Ryska federationens konsulat gav ovärderlig hjälp i att författandet en artikel i ryska tidningen ”konsul” (1/2013). En sak som då vållade särskilda översättningssvårigheter var Ålands olagliga/icke-legaliserade parlament före 1922. ”Nåt sånt finns inte!” - ”Takogo ne mozjet byt’!”, utropade ni då. ”En olaglig lagstiftande församling!?”. En annan favorit är översättningen av Julius Sundbloms berömda ord ”Nu ska vi arbeta”. Bäste konsul, på söndag firar vi 150-årsjubiléet av Ålandskungen Julius Sundbloms födelse. Ni kan vara förvissad om att jag då med värme kommer att minnas orden "My pristupajem k rabote!"

Herr konsul. Låt oss bygga fler broar! De behövs mer än någonsin.
Och varmt tack för den tid som varit. Låt oss skåla för den!fredag 5 juni 2015

Historien om Göta Nordberg

Bästa lumparlänningar, det är en stor dag.


Allt började i Lumparland c 1970. Då kom det ett lag (sociallag) i Finland att alla kommuner skall ha hemsystrar. Lumparlands första hemsyster heter Göta Nordberg. Hon hade fått sin utbildning på yrkesskolan i Mariehamn. (Det var då brist på hemsystrar eftersom enda svenskspråkiga utbildning var i Borgå landskommun i Hindhår Folkhälsans regi. Så att flickorna inte behövde fara till Hindhår ordnades en kurs här) Det var långt före vårdinstitutet.

Göta arbetare 10 år i kommunen. Hon cyklade på åren innan hon hade råd att köpa en bil.

Det fanns inte dåligt väder.

Arbetsuppgifterna var att se att de gamla hade varor hem ved in och vatten både in och ut. Dessutom var det så att behövdes hemsyster i ett barnfamilj så hade de förtur. Endera sköta barnen, hushållen, husbonden eller att gå och mjölka. Som avbytare, alltså. Ännu 1981 fick hemsystrarna genomgå ladugårdspraktik.  

Sysslorna var många och oftast var hemsystern den enda länken ut till samhället för flera äldre. Till hemsystersysslorna hördes också att skotta snö och få hål i brunnarna när isen hade lagat en lock ännu på åttiotalet. El eller rinnande vatten fanns inte i alla hus utan att tala om toaletter, det var hinken som gällde.

Det var tuffa tider för Göta.

1981 slutade Göta och Lil Strandholm-Karlsson började samma år. Då hade Kapellhagens första hyreshus byggt och då kunde de som inte hade tvättmöjligheter hemma komma och bada hit. Bastu, tvättstuga och ett litet samlingsrum med ett minikök var början till servis på detta hus samt hemvårdens "kansli"

1983 blev norra ändan av detta hus färdig och då hade kommunen två radhuslägenheter färdiga, sammanlagt 11 lägenheter. Det var många pensionärer som flyttade in och de kunde bo vägg i vägg både med ungdomar och barnfamiljer.

Om och till byggnader har det varit två sedan 1980-talet.  Drömmen att komma till matsalen från lägenheterna innervägen har ju funnits länge. Södra ändan av huset fick korridor för fyra lägenheter 1998 och de sista två lägenheter 2013. Ungefär på den tiden började kommunen också ge den lagstadgade avlastningen till närståendevårdare, dygnet runt.

Nu har den gamla drömmen blivit verklighet: alla de äldre har en gång från lägenheterna till de allmänna utrymmen och personal finns det på plats dygnet runt.

Vi från landskapsregeringen är glada över att Lumparlands kommun tagit detta framsynta beslut. Det effektiverade serviceboendet är ett viktigt steg framåt för landskapets äldreomsorg. Det är viktigt att du ska kunna bo så mycket hemma som du bara vill, i din hembygd.

Tack för ordet. 
 
Jag förklarar härmed Lumparlands nya effektiverade serviceboende, nya Kapellhagen öppnat.