torsdag 22 december 2016

God jul från Moderat Samling för Jomala!

År 2016 var ett särdeles bra år för Jomala. Under året kom - äntligen - spaden i marken och den efterlängtade gång- och cykelbanan förverkligades från Jomala centrum till stadsgränsen. Vi uppnådde målsättningen om landets lägsta skatteöre på 16,5% vilket vi tycker är motiverat med tanke på kommunens demografiska utveckling. Vi har lett arbetet med att uppnå en långsiktig lösning för barnomsorg, skola och fritid i det s.k. samlingshuset och vi har engagerat oss i den komplicerade - men viktiga - diskussionen om en ny byggnadsordning för Jomala.

Under år 2017 fortsätter vi att föra en ansvarsfull politik för Jomalas bästa, siktar på att bibehålla landets lägsta skatteöre och fortsätter förverkliga behövliga satsningar för det som ur infrastruktursynpunkt är hela Ålands hjärta och knutpunkt: Nämligen Jomala.

Vi vill tacka övriga partier i kommunfullmäktige för ett gott samarbete under 2016 och ser fram emot bygga vidare på den berömda "Jomalaandan" under år 2017.

Moderat Samling för Jomala,
fullmäktigegruppen & styrelsen

 

fredag 9 december 2016

En obunden svamling?

Den 3 november öppnade jag Nyan och läste att Obunden Samling vill skrota ÅHS-styrelsen som sådan. I artikeln beskrevs utspelet så här:

"Det mest överraskande anförandet stod Bert Häggblom (Ob) för som meddelade att Obunden Samling lämnar sin post i ÅHS styrelse."

Det här var ett så pass ovanligt uttalande från en partiordförande att jag läste igenom pleniprotokollen från den 2 november 2016. Och faktiskt. Bert höll ett långt anförande om hur onödig ÅHS-styrelsen är:

Här är några prov på vad de Obundnas ordförande framförde under debatten:

"Behöver vi sjukhusstyrelse överhuvudtaget? Mitt förslag är att sjukhusstyrelsen kan skrotas. Vi har specialister anställda, vi har kunniga människor inom sjukvården som är anställda."

"Titta på sjukhusstyrelsemötena, där sitter sex ledamöter och ibland är det upp till 21 personer på dessa möten, läkare och andra. Titta i protokollen! Människors tid går åt till detta. [...] Jag anser att det är bortkastad tid."

"Jag menar alltså att hela styrelsen ska tas bort. Det finns anställda inom sjukhuset. Vi har en chefsläkare som ska sköta om det och sedan finns det kunniga inom sjukhuset."

Och så slutklämmen:

"Ledamoten i sjukhusstyrelsen meddelade mig faktiskt att han tänker begära befrielse därifrån. Han anser att han inte har någonting där att göra eftersom man har fått direktiv från landskapsregeringen om hur mycket man ska spara. Så det är faktiskt ingenting nytt. Jag fick faktiskt mail om detta häromdagen."

Det kan vara värt att nämna att jag inte håller med Bert i sak. När det stod klart för landskapsregeringen vilka utmaningar vi har framför oss, så var det tydligt att vi behöver ha en politisk styrelse för hälsovård, som kan ta ansvar, stå till svars och motivera vägvalen för ålänningarna. Givetvis uppbackad av den samlade kompetensen hos ÅHS' ledningsgrupp. Erfarenheterna så här långt har visat att det var rätt val att tillsätta en politisk styrelse.

Men: Tillbaka till kärnfrågan, Obs och ÅHS-styrelsen. Jag kommer från en politisk kultur där ord betyder något, så jag väntade några veckor på att det eventuellt kommer en begäran om befrielse från ledamoten eller partiet. Det kom ingen begäran och då ringde jag Obs-ledamoten i ÅHS' styrelse: Ingen ska ju behöva sitta i en styrelse mot sin vilja. Vad som sades under det samtalet må stanna mellan oss, av respekt för Obs' ledamot i ÅHS. Samtalet ledde dock till att jag sände ett mejl till partiordförande Bert Häggblom där jag kort och gott meddelade att det ordnar sig om Obs vill avgå från ÅHS. Som svar fick jag ett förbluffande mejl som inleddes med orden "Ärende: Landskapsregeringens brev idag via mejl kl 15.21. Ert brev har erhållits och kommer att behandlas inom Obunden Samling i vederbörlig ordning."

Har därefter inte hört något.

Jag är starkt kritisk gentemot Bert Häggbloms agerande. Varför?

1) Om det stämmer att Obs vill lämna ÅHS och betraktar styrelsearbetet som meningslöst så bör det omgående meddelas landskapsregeringen. Det finns engagerade, kompetenta människor både i regeringsblocket och i oppositionen som ser en mening med styrelsearbetet och gärna arbetar i ÅHS' styrelse. Jag gissar dock att det här inte var politik på riktigt, utan bara en massmedial effekt den 3 november. Inte någon konsekvent politisk linje, utan politikens motsvarighet till snabbmat.

2) Om det inte stämmer att Obs vill lämna ÅHS så bör Bert Häggblom skämmas. Det är riktigt dåligt ledarskap att stå i lagtingets talarstol och påstå att Obs' ledamot vill lämna ÅHS-styrelse om det på riktigt är så att Björling eller Jansson vill fortsätta i ÅHS-styrelse.

Det finns förstås ett tredje alternativ och det är att inget officiellt meddelas, men att clownerierna fortsätter i lagtingets plenisal. I så fall kommer jag - på fullaste allvar - att föreslå för regeringen att de Obundna omgående befrias från sin plats i styrelsen. För att göra det behövs ingen begäran om befrielse eller ens en motivering (Se 3§ ÅHS-lagen).

Självstyrelsen är ingen lekstuga, inte heller ÅHS' styrelse.