söndag 21 mars 2010

Fördelarna med en europaparlamentariker

I tisdags hördes verksamhetsledaren för Ålands fiskare Fredrik Lundberg i Europaparlamentets fiskeriutskott. Temat för hörningen var förvaltningen av EU:s småskaliga fiskeriflotta och Lundbergs budskap var att det småskaliga fisket bör göras så obyråkratiskt som möjligt för att de småskaliga fiskarena ska kunna bedriva sin affärsverksamhet, dvs. ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske. Lundberg tog också upp skarv- och sälproblematiken som en av det småskaliga fiskets utmaningar. Lundberg hördes efter en hög tjänsteman från FN:s matorganistaion FAO och en dansk professor i etnologi. Bakom själva hörningen låg hårt arbete och politisk manövrering. En sak är säker: Lundberg hade inte kunnat höras om det inte funnits en europaparlamentariker som ville att han skulle höras.

En annan fördel med en europaparlamentariker är möjligheten att ta direkt kontakt med kommissionärerna, som ju tar initiativ till ny EU-lagstiftning. Kommissionärerna har alltid begränsad tid, men en europaparlamentariker finns både fysiskt och hierarkiskt närmare kommissionärerna - och tröskeln är betydligt lägre att ta kontakt med dem än för någon utanför parlamentet.

I Europaparlamentet finns idag en svenskspråkig, finländsk europaparlamentariker. Europaparlamentarikerns byrå sysselsätter 4 personer på heltid (1 praktikant) - och därför går det att få tag på "Någon i EU" som pratar svenska och förstår de särbehov som svenskspråkiga i Finland har. En massa tjänstemän på europaparlamentet får tänka till två gånger när de ordnar med översättning eller skickar officiellt material till vårt kontor. Vi utgör alltså ett levande bevis på att det finlandssvenska, åländska och österbottniska existerar och lever i Finland.

Andra fördelar? Många specialmedarbetare och assistenter går vidare till en annan plats i EU-maskineriet. De blir rådgivare vid de politiska grupperna (det hände t.ex. Timo Soinis specialmedarbetare). En del börjar jobba för något av utskottens sekretariat och andra för kommissionen. Det finns mycket finlandssvenskar i EU:s strukturer - en del sitter på ett finländskt mandat, andra på ett svenskt. Dessa människor slussas ibland in genom en praktikantplants eller ett stipendium. Dessa kontakter BEHÖVS om man vill åstadkomma någonting i EU - och ju flera "åländska tjänstemän" det finns i Bryssel, desto flera ålänningar kan söka sig ut till det här maskineriet.