onsdag 24 juli 2013

Den absurda "enportionsregeln"

Jag kommer att stödja näringsministerns initiativ till en klargörande ändring av alkohollagen. Att du bara får köpa en öl när du går till disken för att köpa öl till kompisgänget är ingen vettig, folkhälsofrämjande åtgärd. Det är en absurd regel som varken främjar laglydighet eller folkhälsa, den skapar irritation. Dåligt för turist-Åland, dåligt för krog-Åland, dåligt för kunderna. Därför bra att en beredningsprocess inleds för en översyn av regelverket.

Juridiskt sett är regeln en konstig historia - som lär klargöras ytterligare. Den tillämpas på Åland genom blankettlag och går tillbaka till en finländsk lag från 1995 som (mig veterligen) inte har tillämpats så här rigoröst i Finland. Denna tillämpning av lagen stötte jag t.ex. aldrig på under min studietid i Åbo.

Denna regel är inte en smart, för Åland anpassad åtgärd för att begränsa råsupande/alkoholism. För begränsningar behövs i en åländsk alkohollag: effektiva åtgärder som begränsar råsupande och främjar folkhälsan. Men "enportionsregeln" är inte en sådan åtgärd. När finländsk blankettslagstiftning börjar bli absurd för åländska förhållanden bör vi gå in för egen lagstiftning.


tisdag 2 juli 2013

En god EU-tjänstemanI veckan damp den europeiska kodexen för god förvaltningssed ner i brevlådan, liksom till alla medlemmar i Regionkommittén och deras ersättare. Trots sin något torra titel är detta ett oerhört charmigt dokument. Resultatet av att 27 medlemsländer satt sig ner och diskuterat vilka principer som bör vägleda en god EU-tjänsteman. En förvaltningslag för EU.

Mycket är bekant tankegods, såsom principerna om lagenlighet och icke-diskriminering. Men så finns det pärlor som Artikel 12 (3): Artighet:

Om ett fel begås som får negativa konsekvenser för en privatpersons rättigheter eller intressen skall tjänstemannen be om ursäkt för detta och bemöda sig om att så snabbt som möjligt korrigera de negativa följder som hans eller hennes fel gett upphov till
och informera den berörda personen om möjligheterna att överklaga i enlighet med artikel 19 i förvaltningskodexen.

Eller vad sägs om de vägledande principerna för offentlig tjänst för EU-tjänsteman, Artikel 4 Respekt för andra: 

Tjänstemännen ska bemöta varandra och medborgarna med respekt. De ska vara artiga, hjälpsamma och samarbetsvilliga samt agera i god tid. De ska anstränga sig för att förstå vad andra säger och uttrycka sig klart och tydligt och med begripligt språk.

Dessutom bör tjänstemännen vara öppna för nya idéer, deras arbete ska styras av bevis och de ska vara villiga att lyssna till olika åsikter. 

Vad kan man då säga om principerna ur en nordisk synvinkel? Allmänhetens tillgång till handlingar (Artikel 23) är ytterst återhållsam och hänvisar bara till förordning (EG) 1049/2001, vilket är "godkänt", men inte särskilt ambitiöst. Detta kämpade Finland och Sverige hårt för vid EU-inträdet och man lär få fortsätta kampen. 

Men överlag innehåller kodexen många tänkvärda saker för både politiker, tjänstemän - till och med medmänskliga relationer. För visst är det egentligen bra om man anstränger sig för att förstå vad andra vill säga och ber om ursäkt om man handlat fel?