söndag 31 oktober 2010

Anjovis


De senaste veckorna har jag haft förmånen att få engagera mig i flera intressanta frågor, de flesta med Ålandsanknytning, men också några "udda fåglar". Till de mer otippade frågorna hör Anjovisbeståndet i Biscayabukten. Dels har förordningen i fråga "fastnat" i rådet (tillsammans med en hop andra förordningar) - tills Europaparlamentet lärt sig veta hut. I bakgrunden finns en segdragen tvist mellan rådet och Europaparlamentet om hur Lissabonfördraget ska tolkas - vem är det som fastställer kvoterna, dvs. vem bestämmer hur mycket fisk som får fiskas?

Efter hand började vi också intressera oss för förordningens innehåll. Ansjovisfisket i Biscayabukten har varit stängt sedan 2005 på grund av att beståndet helt enkelt varit i bedrövligt skick. Av denna orsak föreslog kommissionen att den lämpliga fångstmängden nu bör vara 30 procent av lekbeståndets biomassa varje år, "med förbehåll för lämpliga begränsningar". Europaparlementets föredragande ville dock höja fångstmängden till 40 % - och lade även fram en del andra, färgstarka förslag med syfte att fiska mera anjovis.

I rådet brukar det finnas en slags gentlemannaöverenskommelse om att spanjorerna får svara för det spanska fisket, finländarna och svenskarna för fisket i Bottenhavet, och så vidare. Några sådana hämningar har vi inte i Europaparlamentet. Däremot brukar man i Europaparlamentet vara försiktig ifall parlamentets föredragande hör till samma politiska grupp som oss, vilket var fallet här. Detta fick vägas emot faktumet att föredragande drev en linje som 95 % av gruppmedlemmarna knappast skulle ställa sig bakom. Tre engagerade ALDE-Europaparlamentariker drev således igenom en försiktigare linje för Anjovisbeståndet - med bara två rösters majoritet i fiskeriutskottet. Slaget är dock inte över, Anjovisen kommer också upp i nästa plenum i Strasbourg och samma, hårdexploaterande ändringsförslag kommer sannolikt att läggas fram en gång till.

EU är en miljö där allt hänger ihop med allt. Just Anjovisförordningen har blivit en symbolfråga för rådet som menar att Europaparlamentet tar sig alltför stora friheter inom ramen för Lissabonfördraget. Anjovisfrågan angår oss också av en annan, mera indirekt orsak: Om vi menar allvar med att EU:s nya fiskeripolitik ska präglas av försiktighet för EU:s hårdexploaterade fiskebestånd (80 % av bestånden), så bör principen gälla överallt där fiskebestånd är hotade. Om anjovisen försvinner, så påverkar det hela ekosystem i Biscayabukten, i förlängningen även andra ekosystem.

Men ändå: Anjovis i Biscayabukten hörde nog inte riktigt till de första frågorna jag trodde att jag skulle engagera mig i ;)

Kommissionens ursprungliga förslag

söndag 10 oktober 2010

Militär historia

Sommaren håller i sig i Bryssel - idag var det 22 grader varmt, parkerna var fulla med människor som lapade sol. Passade på att besöka militärhistoriska muséet i Bryssel - ett fascinerande och tankeväckande ställe. Muséet inrymmer en otrolig mängd krigshistoria, samtidigt slås man gång på gång av insikten att varendaste ett föremål där har skapats för att döda, underkuva och påtvinga någon annan sin makt.

Muséet är ett viktigt minnesmärke: Det påminner om mänsklighetens blodiga historia - och om att de senaste 55 åren av relativ fred i Europa i egentligen är något ganska unikt. EU har spelat och spelar fortfarande en viktig roll för freden i Europa: Då 27 medlemsländeres ekonomi och politik är så passa integrerade som idag blir hela idén om att sätta igång ett krig för att driva sina intressen absurd. Tack för det, EU.

lördag 2 oktober 2010

Snusförbudet - på några tangentklicks avstånd

Det offentliga samrådet om EU:s tobaksdirektiv inleddes på kommissionens hemsidor den 24 september. Nu kan alla EU-medborgare tycka till om sex stora frågor i tobaksdirektivet. Fråga nummer två handlar om snusförbudet: Kommissionen frågar nu rakt ut om det vore en bra idé att upphäva snusförbudet eller inte.

Själv tyckte jag till i förrgår, och noterade att samrådet tills vidare bara finns på engelska. Mejlade kommissionens hälsoenhet SANCO C6 och anmärkte att en stor del av målgruppen talar svenska eller finska, inte engelska. Konsultationen pågår till den 19 november 2010.

Det är ingen hemlighet att jag tycker snusförbudet hör till något av det märkligaste som EU åstadkommit. Det saknas en trovärdig, hållbar grund för totalförbud mot snus i hela EU. Det blir inte mindre märkligt av att cigaretter, amerikansk tuggtobak - till och med nasalt snus - är tillåtet i EU. Bara inte snus.

Snusförbudet är, som jag ser det, ett oproportionerligt ingrepp i EU:s inre marknad. Det diskriminerar inte bara snuset som produkt, det snedvrider idag också sjöfarten på Östersjön då passagerarfartyg flaggas ut till Sverige för att kunna sälja snus. Att snusförbudet lett till att skattepengar från färjanställda går in i den svenska ekonomin istället för den åländska kan inte ha varit lagstiftarnas ursprungliga avsikt.

Höjden av ironi är att snusandet i Finland verkar ha ökat under snusförbudet (Se t.ex. Nya Åland, 28 september 2010). Snus förs olagligt in i landet och polisen har under åren avslöjat avancerade smuggelnätverk som fört snuset till den ökande skaran snuskonsumenter. En light-variant av effekterna från förbudstidens Finland på 30-talet.

Men: Ifall ett enskilt EU-medlemsland vill begränsa tillgången till en produkt (t.ex. snuset) med hänvisning till folkhälsan, så ska det vara möjligt att göra inom regelverket. Det är motiverat med 18-årsåldersgräns på snus och cigarreter - och snusdosan bör hållas mycket långt från skolgårdarna.

Ungefär så skrev jag om snuset. Det kan hända att du har en starkt motsatt åsikt. Det kan också hända att du tycker att hela snuset är en icke-fråga, men att obligatoriska röntgenbilder av skadade lungor på cigarrettpaket däremot är något du har en stark åsikt om. Också då är det en bra idé att låta kommissionen veta vad du tycker. För kommissionen lyssnar och tar den här feedbacken på allvar. Den 14 juli i år ställde europaparlamentariker Carl Haglund en skriftlig fråga till kommissionen om några av snusförbudets effekter. Kommissionens svar var i korthet att frågan kommer att utredas i det offentliga samrådet med EU-medborgarna.

Så, bäste läsare: Gå gärna in på länken nedan.
Snusförbudet ligger bara på några tangentklicks avstånd.

P.S: Om du verkligen vill "nörda in dig" på de sex frågorna, kan jag varmt rekommendera det 11-sidiga konsultationsdokumentet som finns på samma länk. Där framgår mycket av hur kommissionen resonerar kring frågorna.