måndag 23 maj 2016

Invigningstal, Fountainhouse 23.5.2016

Ärade åhörare,
 
Det är en glädje och ära att finska klubbhusnätverket förlägger sitt vårseminarium på Åland. Ni gör ett viktigt jobb för att skapa sammanhang och trygghet. Det första Fountain House Klubbhuset i Finland inledde sin verksamhet år 1995 i Tammerfors. Idag har vi 25 fungerande Klubbhus runtom i landet, vilket är en tredjedel av alla Klubbhus i Europa. Det är anmärkningsvärt!

Egentligen är det självklart: Varje människa har rätt till goda mänskliga kontakter, att tillhöra en gemenskap, ett meningsfullt arbete, att lära sig nya färdigheter och att komma vidare i livet! Samarbetet mellan er och det offentliga är viktigare än någonsin, i vårt ögonblickliga, superdigitala och många gånger stressande samhälle.

Fountaoinhouse-rörelsens grundbudskap är idag viktigare än någonsin: Att bryta med vårdens traditionella fokusering på sjukdomsbilden. Att i stället betona förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. Framhäva det friska hos människor och individens produktiva förmåga. Och ge självförtroendet växtkraft.

Vi i landskapsregeringen är övertygade om att vårt samhälle har att vinna på samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Samarbete i syfte att stärka friskvården och hitta nya former för mental friskvård. I vårt gemensamma samhällsbygge är er rörelse en värdefull samarbetspartner.

Med dessa ord förklarar jag finländska klubbhusnätverkets vårseminarium för öppnat.

onsdag 4 maj 2016

Hur stoppar vi drogerna?


De senaste dagarna har tidningarna rapporterat om drogbruket på Åland. Finns det anledning att vidta åtgärder? Ja. Är läget så illa som det framställs i media? Både ja och nej.

Den sammanlagda bild vi får, om vi lägger ihop polisens brottsstatistik och folkhälsoundersökningar är att det finns droger på Åland och att en liten ökning har skett. Det finns dock ingen statistik som talar för en stor ökning. Också en liten ökning får dock våra varningsklockorna att ringa. Landskapsregeringen har gett ÅSUB i uppdrag att ta fram statistik över ålänningarnas alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor. Dessa siffror kommer att levereras i oktober och torde ge en exaktare beskrivning av läget. I en nära framtid kommer vi att sammankalla operativa gruppen mot risk- och missbruk för att göra en lägesgenomgång av drogsituationen på Åland. Här ingår bl.a. polisen och fältarna. Fältarna rör sig i skolorna hela tiden och är nu inplanerade på  föräldramötena.

Vad gör då landskapsregeringen utöver detta? 
- Satsar på det långsiktiga, preventiva arbetet. Vi vet att tobak är inkörsporten till andra beroenden. Tillsammans med ÅHS och skolorna har vi gått in för projektet Tobaksfri Duo som har visat sig minska både tobaksbruk och bruk av andra droger. Vi kommer att satsa mer på detta under mandatperioden.
- Strängerar Tobakslagen mer än direktivet förutsätter genom att vi förbjuder alla smaksatta e-cigarretter. Detta är nikotinprodukter som till sin utformning och marknadsföring riktar sig till minderåriga. Ett övergripande mål för drogpolitiken är att förhindra att minderåriga börjar med tobak och droger.
- Understöder strängeringar av polislagen, som ger möjlighet till ökad fältövervakning, t.ex. med droghundar vid Rockoff.
Vi har beredskap att göra mer och kommer under de närmaste månaderna att följa situationen på fältet noggrant.

Wille Valve (MSÅ), Nina Fellman (s), Tony Asumaa (Lib)