fredag 4 december 2015

Till dig som är anställd i ÅHS

Hej,

I dagens Nya Åland (s.6-7) finns en artikel med den slagkraftiga rubriken "Osthyveln räcker inte - nu ska kniven fram". Jag vill bestämt ta avstånd från flera saker i denna artikel, bl.a. rubriken "nu ska kniven fram". Jag har över huvudtaget inte sagt något sådant. Inte heller stämmer det att landskapsregeringen har överlagt om frågan om servicesedlar inom sjukvården. Däremot har jag nog diskuterat med landskapsläkaren och gett honom klartecken att fortsätta arbetet med att utreda servicesedlar också inom sjukvården (ett arbete som inleddes under min företrädare Aaltonen).

Som politiker är det väldigt lätt hänt att man blir avtrubbad när tidningen skriver något annat än vad man sade. "Det händer ju hela tiden" och "det kommer en ny tidning i morgon", brukar vara jargongen. I det här fallet kände jag att det är viktigt att ni vet att jag faktiskt inte står bakom uttalandet om att "nu ska kniven fram". Det som stämmer är att vi har inlett ett långsiktigt arbete för att se över kostnadsökningen på ÅHS, vilket kommer att vara en del av både mina och den nya ÅHS-styrelsens arbetsuppgifter. Det är ett kunskapsintensivt arbete som fordrar ett öppet sinne, ödmjukhet och att ta till vara alla kunskaper som finns i organisationen.

Ni gör alla ett fantastiskt arbete för Åland. Varje dag. 

Med vänlig hälsning,

Wille Valve
Social- och hälsovårdsminister

 

Rätt ska vara rätt

 
I fredagens Nya Åland (s.6-7) finns en artikel med den saftiga rubriken "Osthyveln räcker inte - nu ska kniven fram". Jag vill bestämt ta avstånd från några saker i denna artikel, bl.a. rubriken "nu ska kniven fram". Jag har över huvudtaget inte sagt något om att "kniven ska fram".  Det som stämmer är att vi har inlett ett långsiktigt arbete för att se över kostnadsökningen på ÅHS, vilket kommer att vara en del av både mina och den nya ÅHS-styrelsens arbetsuppgifter. 

Inte heller stämmer det att landskapsregeringen har överlagt om frågan om servicesedlar inom sjukvården. Däremot har jag nog diskuterat med landskapsläkaren och gett honom klartecken att fortsätta arbetet med att utreda servicesedlar också inom sjukvården (ett arbete som inleddes under min företrädare Aaltonen och som finns i det nya regeringsprogrammet).

Avslutningsvis kan man av artikeln få bilden av att det finns ett likhetstecken mellan ÅHS' kostnadsökning på 19 miljoner och landskapets hållbarhetsgap på 20 miljoner. Det finns det inte. Dessa två summor är inte jämförbara´storheter. Kostnadsökningen har stegvis ägt rum sedan år 2010, medan det s.k. hållbarhetsgapet finns "här och nu" och berör hela landskapsbudgeten. Under den närmaste framtiden kommer vi att sätta oss ner med ÅHS för att göra en grundlig analys av bakgrundsorsakerna.

Som politiker är det lätt hänt att man blir avtrubbad när tidningen skriver något annat än vad man sade. "Det händer ju hela tiden" och "ja ja, det kommer en ny tidning i morgon", brukar vara jargongen. I det här fallet kände jag att det är viktigt att det kommer fram att jag faktiskt inte står bakom orden om att "nu ska kniven fram". Framför oss har vi ett kunskapsintensivt arbete som fordrar ett öppet sinne, ödmjukhet och att ta till vara alla kunskaper som finns i organisationen.

Med vänlig hälsning,

Wille Valve
Social- och hälsovårdminister

onsdag 18 november 2015

Mellanläge

Åländsk politik befinner sig just nu i ett "mellanläge", mellan den nya och gamla regeringen. Allt som går att avsluta börjar så småningom vara avslutat. Det som inte är avslutat förbereder sig den nya regeringen på att ta tag i. I huset bredvid, i lagtinget, pågår en märklig excercis som brukar upprepa sig vart fjärde år i åländsk politik. Den gamla majoriteten har lagt en budget och ska försvara den inför det nyvalda lagtinget. Alla inblandade vet att detta är politiskt spel för gallerierna: Den nya regeringen kommer ju att sätta ny kurs i en omställningsbudget i början av 2016. Samtidigt ska budgetdebatten inte underskattas. Det är kanske den bästa möjligheten som finns för alla politiker att marknadsföra SIN politik och hur den kan göra Åland ännu bättre. Och den är en mycket god markör för den som vill kartlägga hur de politiska vindarna blåser.

För partiet Moderat Samling har det gått bra. Vi går nu in i en regering med två tunga ministerposter. Den ena står i dagsläget för 44% av landskapets driftskostnader, den andra för 80% av investeringarna. Vår röstmagnet Tage Silander axlar ansvaret som Finans- och näringsutskottets ordförande. Johan Ehn & Gun-Mari Lindholm kommer att inta självstyrelsens högsta ämbete, talmansposten. De får därmed en ypperlig möjlighet att främja en slagkraftig åländsk externpolitik och sätta en moderat prägel på  självstyrelagsarbetet. Två ministrar ger två nya ledamöter, Petri Carlsson och Annette Holmberg-Jansson. För dem är inte alla poster fördelade ännu, men så mycket står klart att Holmberg-Jansson blir viceordförande för lagtingets BSPC-delegation och därmed ett av Ålands ansikten utåt i det viktiga Östersjösamarbetet. Hur man än vänder och vrider på saken är detta mycket god utdelning som ger Moderat Samling för Åland mycket goda möjligheter att leda och ta ansvar. Det kommer att behövas.


Bild: Jonas Wilén


Före valet satt jag i Åland 24:s TV-soffa mitt emot Lisa Bergqvist som frågade vad jag eftersträvar att bli efter valet. Jag svarade social- och hälsominister, alternativt en reformerad variant av kansliminister. Jag är där jag vill vara och är tacksam för det stora förtroende som både Ålands folk och nu också lagtingsgruppen visat.

måndag 19 oktober 2015

Några av lagtingsvalets roligaste reklamer.

Humor är, som alltid, väldigt individuellt. Tar mig här friheten att kora lagtingsvalets roligaste reklamer. 


1) Ålands Framtid: "Alla barn är framgångsrika företagare, utom Tor som är i ÅMHM:s klor."
ÅF satsade i årets val på "Alla barnen"-vitsar. "Ärligt, hur fräscht är det?" fanns det de som tyckte. 
Ramsorna rönte inledningsvis inte så hemskt mycket uppmärksamhet. Ända fram till den här: "Alla barn är framgångsrika företagare, utom Tor som är i ÅMHM:s klor." Den kittlade definitivt en nerv. Plötsligt blev både ÅF, ÅMHM och byråkrati en snackis. Debattörer från höger och vänster försvarade ÅMHM. Ansvarig minister gick ut i en insändare. Och myndighetschefen själv såg sig föranledd att kommentera valreklamen. Det kan man kalla reklam som engagerar. 


2) S: "The Martinator" som måste skaffa politikerkläder och bekämpa ett totalborgerligt samhälle med brandtal. 


En brasiliansk valkampanj liknar inget annat. I Brasilien kan du rösta på en superhögerman med privatiseringsstrålar, Tiririca, Osama bin Ladin eller självaste Obama! Här kan du rösta på "The Martinator", med uppdrag att förhindra ett totalborgerligt samhälle. Definitivt brasilianskt stuk.

3) Obs Icke-skattefinansierad valstuga.

Den som inte har NÅNTING. Alls. Kan alltid anlägga ett Underdog-perspektiv. Genom att VISA hur ohyggligt utsatt du är. Stephan Toivonen lade t.ex. ut bilder på sig själv när han liftade och påstod att han inte fick lift av en enda "etablerad politiker" till Maxinge. Också Fredrik Reinfeldt körde stenhård "Underdog" gentemot Göran Persson. Och folk älskar en "Underdog", som kämpar mot "de stora" med de små medel man har. Det är i denna genre de Obundnas enkla "Icke skattefinansierade valstuga" hör hemma. Ett lika enkelt som genialiskt drag, som fick många ålänningar att dra på smilbanden. 


4) MSÅ: "Nya, unga moderaterna."
MSÅ marknadsförde sina nya, unga moderater... med en bild på sina äldsta moderater! Sannolikt oavsiktlig humor. Har sett den här roliga bilden dyka upp några gånger på Facebook, men inte lyckats "fånga den" ännu. Har du bilden, så inboxa mig! 

Jag vill tacka.

Valnatten den 18 oktober kommer jag inte att glömma. Några tack är på sin plats. Först och främst: är TACKSAM över det förtroende som Ålands folk har visat. Trots att jag suttit som minister i landskapsregeringen och fattat ett och annat obekvämt beslut, så ökade röstetalet med 25 % - från 250 till 314 röster. En annan positiv överraskning var valresultatet i min hemkommun Jomala, där jag drog flest röster av samtliga lagtingskandidater. Tack Jomala!

Val-cava före valvakan, med världens bästa kampanjgäng!

Tack till min familj, Linda, lilla H och lilla A för ert stöd. Ni har uthärdat ca 3 månaders valkampanj. Nu är det dags att ni får se lite mer av mig igen. Tack till min mor som bedrev subtil (nåja :) ) Facebook-kampanj och till far som körde runt med tejpad bil så mycket han bara hann. Och tack talla kampanjarbetare. Vad vi har kämpat, smällt kundvagnar fyllda med mynt, kampanjat och funderat!

Var e Wille nu då??
 
Så, var är Wille nu då? Med säkerhet i lagtinget i 4 år till. För tillfället fullt sysselsatt med dagliga ministersysslor, budgetarbete och möten med den nyvalda lagtingsgruppen. Partiet Moderat Samling för Åland gjorde ett hyfsat val. Vi blev tredje största grupp i lagtinget och växte med ett mandat i förhållande till resultatet år 2011. Visst, vi kunde ha gjort ett bättre val, men detta är en bra grund att bygga vidare ifrån.

Valresultatet stämmer också till en del eftertanke. De som förespråkar "restriktiv flyktingpolitik" och snabba, enkla lösningar har nu skramlat 4 ihop mandat i lagtinget. I och för sig finns alla åsikter i det åländska samhället nu företrädda - men jag blir ärligt talat lite beklämd över att en så stor del av Ålands befolkning har röstat på politikens svar på snabbmat: Skrota ÅMHM! Landshövdingen till lantråd! Ruska om ÅHS! Miljoner till UNHCR i stället för flyktingmottagning! Och så vidare. Snabba, lätta lösningar på komplexa politiska problem. Jag lovar att jag kommer att ta debatten med dessa krafter, om och om igen.  Vi måste om och om visa att det Åland på riktigt behöver är långsiktiga, väl genomtänkta och nyanserade lösningar på allt från klumpsumman till SVT Play. Politisk snabbmat hör hemma i skräpkorgen.

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och bygga vidare, för att Åland också fortsättningsvis ska vara världens bästa plats att bo på!

söndag 11 oktober 2015

Naturbruksskolan: Äntligen.Ålands naturbruksskola upphörde under föregående mandatperiod. Jomala gård har därefter varit två regeringars kollektiva, superdåliga samvete. Nästan varje frågestund i lagtinget har jag, som ansvarig minister, fått den uppgivna frågan om vad regeringen har för konkret plan! Frågan har sysselsatt både mig och mina företrädare. Nu har vi äntligen en plan, i och med att Iris Utvecklingscenter vill etablera sig på Åland, i Naturbruksskolan mot slutet av 2016.

Den här veckan har landskapsregeringen kommit överens om en gemensam avsiktsförklaring med Iris. Den går ut på att naturbruksskolan hyrs ut på lång tid (i tidsspannet 10 år) för att möjliggöra rehabiliteringsverksamhet i Iris' regi. Nästa steg är ett avtalsutkast.

Detta är vad man kunde kalla en "perfect match". Iris får lokaler i en omgivning som är som klippt och skuren för rehabilitering. Åland får 15-20 nya jobb och får kanske om några år en egen motsvarighet till Pixne-kliniken eller ett eget kompetenscenter för att bota spelmissbruk. Det här uppnår upp helt nya möjligheter för social- och hälsoområdet. Det är bra för Åland.

Det här har varit ett lagarbete från början till slut. Mitt parti, Moderat Samling för Åland, har gjort en betydande insats för att detta ska kunna förverkligas. Diskussionerna kom igång i det s.k. Tillväxtrådet där Iris' styrelseordförande von Schantz och näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) utbytte tankar. Därefter har idén vuxit: Vi har hållit gemensamma möten, utvecklat planerna, förankrat planerna med de andra regeringspartierna för att slutligen ingå den avsiktsförklaring som presenterades i förrgår.

Kanske det inte är det märkvärdigaste som denna regering har åstadkommit, men det är otvetydigt det som känns bäst av allt som har genomförts. Vi moderater är beredda att fortsätta ta ansvar och i alla lägen söka nya lösningar för Åland.


torsdag 1 oktober 2015

Outnyttjad suveränitet

Det markerade området är Ålands allmänna vatten, vilket innebär att de saknar egentlig ägare men ligger under landskapets förvaltning. Gränsen mot allmänt vatten har fastslagits för alla kommuner. Dessa vattenområden kunde användas för att förankra fiskodlingar till havs eller placera ut vindkraft. För fiskodlingens del är fördelen att temperaturen är jämnare, vattengenomströmningen godare och konflikterna med andra intressen färre. Ur vattenkvalitetssynvinkel är fördelen att den lokala påverkan blir mindre än längre inomskärs, där rekreationsintressen och turism ofta är fiskodlingens största motståndare.

Men Åland gör inte det. Varför? Det saknas helt enkelt juridisk grund. Ingen lagstiftning reglerar hur eller vem som får arrendera eller nyttja allmänna vatten på Åland. År 2002 fick landskapsregeringen in två "testballonger"; 2 ansökningar från fiskodlare om nyttjandet av allmänt vatten för fiskodlingsverksamhet. Bägge avslogs,  reglering saknades.

Detta handlar inte bara om förankring av hållbarare fiskodling. Inte heller handlar det om att överexploatera "nya områden", det är en riktigt stor fråga: Åland har idag i princip suveränitet över stora vattenområden som vi inte kan använda till någonting alls pga bristande reglering. Vi har en stor outnyttjad potential i form av en outnyttjad suveränitet över de allmänna vattnen. Dessa vattenområden kunde vi använda då vi fysiskt planerar för all sorts hållbar tillväxt och omställning av Åland 2051.

För att kommande landskapsregeringar ska kunna planera för hållbarhet och tillväxt i stöd av Plan- och bygglagens 11§ behöver vi också kunna göra det på allmänna vatten, därför måste vi tydliggöra vem som har rådighet över allmänt vatten.

Lagändringen behövs dessutom för att Åland på riktigt ska kunna ta sig an EU:s målsättningar om s.k. blå tillväxt och maritim planering. Finns det då någon utmaning? Javisst. Igenom dessa områden går mycket fartygstrafik, som givetvis också måste planeras in.

En av nästa landskapsregerings uppgifter måste vara att ändra lagen om rätt till allmänt vattenområde inom landskapet Åland. Vi behöver skapa en rättslig grund för enskilda (privatpersoner / företag) att nyttja allmänt vattenområde för specifika ändamål, inklusive fast förankring av konstruktioner i vatten. Tillstånd bör beviljas av det nyinrättade fastighetsverket som redan idag svarar för 26% av landskapet Ålands totala vattenyta.

Åland kan och bör ta makten över sina allmänna vatten.
 
 

onsdag 30 september 2015

Här kan vi mötas

Visste du att jag har en digital valstuga på Ålandstidningens hemsida? Här tar jag idag upp en av det här valets mest nertystade frågor: Hur ska vi få ekonomin att gå ihop?

Fredag den 2.10 kan du träffa mig på Open by Night i Mariehamn kl. 18-22.
Lördag den 3.10 vill jag och Saltviksmoderaten Marika Alm träffa DIG utanför Matkroken i Saltvik 10-12 för att diskutera framtidens äldreomsorg.
Söndag den 4.10 turnerar jag med Jomalamoderaterna kring S-Market, Kanterellen och Solberget.

Vi syns!

lördag 19 september 2015

Den Stora Strandstädningen

"Plock Åpp" med riksdagsledamot Mats Löfström 

Idag ordnades evenemanget "Plock Åpp!" i Mariehamn. Flera team med blandade politiker plockade Mariehamns stränder rena från skräp. Vi startade på Nabben kl. 11.00. Meningen hade varit att Mats Löfström och jag där skulle ha hållit varsitt kort inledningstal där, men vi skippade det. "Actions speak louder than words", sade vår riksdagsledamot diplomatiskt och det var det lätt att hålla med om. Alltså började vi samla skräp i stället för att prata. Och vi samlade tills vi var klara. Det var riktigt kul. Framför allt för att vi hade tid att diskutera. Till och med på lilla Åland kan politiken ibland vara hektisk och vi ger oss liksom inte tiden diskutera, pga. (tro det eller ej) de allt snabbare puckarna. Men nu hann vi förbättra världen en hel del!

Talar på en liten trälåda om vikten av att plocka upp skräp

Kl 12.00 var det då officiell invigning i Sjökvarteret. Mats höll ett riktigt fint tal som det vore mig förmätet att ens försöka recensera. Så här löd mitt tal:

Bästa vänner,

Idag samlar vi samtidigt skräp i fem länder runt Östersjön - Treimani (Estland), Yyteri (Finland), Ainazi (Lettland), Oxelösund (Sverige)  och Mariehamn (Åland). Vi gör en stor städtalka tillsammans. Östersjöns skräp angår oss alla. Skräp som dumpats i ena änden kan dyka upp i den andra. En del skräp dyker dock aldrig upp, så då får vi dyka ner efter det i stället. Det kommer vi också att göra idag.

MISE och Mariehamns stad kommer idag att våra samarbetspartner när det gäller sorteringskärl och transport av soporna efteråt. Tillåt mig här att ge uttryck för en politisk åsikt: Att politiker samlar skräp är alltid en bra sak. Det är alltid en bra sak. Jag blir varm ända in i hjärtegropen av att se Ålands framtid, socialdemokraterna eller liberaler samla skräp tillsammans. Och idag har vi 3 lag bestående av politiker från olika läger, som förenar sina krafter mot förorening.


Det är samtidigt en fin illustration över vad politik handlar om. Inte om skräp, förstås. Politik handlar framför allt om att tillsammans ta ansvar för våra gemensamma problem. Och vad som förenar politiken med det vi gör idag är att var och en av oss kan göra skillnad. 
Och tillsammans. Gör vi större skillnad.

The Dream Clean Team: Annika Hambrudd (C), Wille Valve (MSÅ) och Göte Winé (S).

Efter invigningen gick startskottet för mitt "Dream Clean Team" att fortsätta städningen i 1 timme till, norr om Sjökvarteret. Vi plockade upp varendaste ett skräp / fimp vi kunde hitta. Vi hittade överraskande mycket mjukplast. Därtill hade vi förbaskat trevligt. Tack Annika och Göte för en riktigt fin eftermiddag!

P.S: Fortsätt att skicka in bilder på städade stränder! Städade skogar, berg och vägrenar är förstås också OK! ;)

onsdag 16 september 2015

Avslutningstal vid utrikesministeriets seminarium om Ålandsexemplet och konfliktlösning i Bryssel.Ambassadors, 
Your excellencies, 
Ladies and gentlemen, 

On behalf of the Åland government, I want to thank you for the inspiring presentations on conflict resolution in Aceh, Northern Ireland and the Åland Islands. And a warm thank you to our panelists. 

We welcome the strenghtening role on mediation in Finnish foreign policy, and in particular the appointment of Mr. Haavisto to special representative on mediation, mentioned by Foreign minister Soini. 

When we in Mariehamn approach Helsinki, we strive to think not "this is what we need", but more "how can the Åland Islands contribute to Finland, how can we, for example, contribute to strengthening Finland's role as the "honest broker" in international relations?
As a result of these aspirations, we have had the privilege to host an Armeni-Azerbajdzjani delegation, primarily focusing on the conflict of Nagorno-Karabach. 
Of course meeting this delegation, we were confronted with the same sentence mentioned by Prof. McWilliams: "Our situation is unique and horrible, there is no one that has such a difficult situation as us". And after that, they bombarded us with more practical questions:
- Who controls the police?
- What happens if you disagree on a law? Are you saying you TRUST the Supreme Court of Finland?
What is always important to stress is - of course - that the Åland example is not a "one size fits all"-model. But some specific elements of our autonomy were obviously interesting. 
 
This delegation had no problems with communicating with each other - in russian. But sometimes translation from russian to russian may be needed. Or english to english, or serbocroatian to serbocroation. 

As Mr. Nordqvist pointed out, sometimes our role is merely the one of the facilitator: We serve the wine and show them some astonishing archipelago. But at some Point the host may be asked: What do YOU think of all this? And these are the moments when very small words can have  a profound impact. 
 
What we all want is to live in peace and find a solution. In that spirit, we hope to one day see an official or unofficial Northern Ireland delegation visiting the Åland Islands, with a tailor-made programme. 
 
So, last but not least: 
Welcome to the Åland Islands!

P.S: här kan du läsa mer om seminariet.
 

söndag 13 september 2015

Oj vad det städas stränder!

TACK alla som städar stränder och skickar in bilder! Det är otroligt inspirerande att få ta del av alla städhistorier, en del vill förbli anonyma och det är OK så. Viktigast är att stränderna blir städade. Här är ett axplock ur bilderna som mejlats / inboxats: 


Leia har hjälpt mamma och pappa att städa Alskär.
Bra jobbat, Leia!!!


Sundskär är städat. 
Här fanns mycket gröna snörstumpar längs med stranden. 
Varifrån kommer dom i från? Nån som vet?

Hamnskär städat. Mycket plast.


Grissleskär städat.Den Stora Städningen
På lördag den 19.9 är det dags för Den Stora Städningen i Sjökvarteret. Storstädningen "Plock åpp" är en del av skördefesten. Riksdagsledamot Mats Löfström och jag har den stora äran att inledningstala, varefter vi leder varsitt "Dream Clean Team" som ska städa varsitt område. Ser fram emot det!

Och fortsätt gärna att städa stränder & inboxa bilder! Det är otroligt inspirerande att ta del av alla historier.

fredag 11 september 2015

Fortsätt handla!Idag när du handlar kommer du att mötas av den här synen. Varsågod, den är din! En liten, diskret sak som passar i plånbok och ficka. Som gör det lättare att handla.  Oslagbara Lillan på plats i Godby!

Du hittar idag kundvagnsmyntet  på Mattssons i Godby, Sparhallen och S-marketarna. Du kan använda myntet också i Sverige, ena änden är ett euromynt, andra änden ett svenskt 10-kronors mynt så du också kan använda det i Sverige. På allmän begäran finns nu ett litet hål i bägge "ändor" så du enkelt kan fästa den i en nyckelknippa. 


Fortsätt Handla! Exempelvis på Sparhallen


S-market idag. 

Vad är då budskapet?

- Det ska vara enkelt och smidigt att handla, också i Sverige. En röst på mig är en röst på en som brinner för att riva gränshinder - allt från SVT Play till byråkrati för företagare.
- Under nästa mandatperiod kommer det att vara jätteviktigt att handla åländskt och hållbart. Det hjälper oss att hålla hjulen i rullning och arbetslösheten nere på 3,5%. Under nästa mandatperiod kommer det att behövas handlingskraft. Vi står inför tuffa prioriteringar om vi inte lyckas justera klumpsumman uppåt. Vi behöver verklighetsnära politiker som inser detta.


Fortsätt handla!

onsdag 9 september 2015

Lyft mot ett hållbart Åland


Åland har, under moderat ledning, inlett resan mot ett hållbart samhälle 2051. En nyckel är att engagera det åländska näringslivet, under våren 2016 kommer vi att bjuda in hållbarhetsstrateger och företagsledare för att ge åländska bolag och tredje sektorn en möjlighet till kunskapsutbyte. Vi arbetar just nu med att ta fram en plan för en hållbar landskapsförvaltning och för att få in hållbarhetstänket i budgetarbetet. Allt detta är ett omfattande och ambitiöst arbete. För vi behöver engagera alla ålänningar, både hemma och på jobbet.

Hållbarhet är viktigt för mig, eftersom:
Det kan ge oss friskare hav och renare stränder. Ingen ska behöva vara rädd för att äta fisken som simmar i våra närvatten.
 
- Åland på riktigt kan inta den plats som vi själva och många andra tror att vi redan har, varumärket som Åland – den hållbaraste platsen i Östersjön.

- Ett hållbart Åland öppnar upp nya affärsmöjligheter och gör att också Turist-Åland kan nischa in sig på ett helt nytt sätt.

- Det som är hållbart är ofta också resurssnålt, vilket innebär att vi inte förbrukar mer resurser än vi måste, vi utnyttjar inte heller någon annans resurser.

Under nästa mandatperiod vill vi moderater satsa mer på ren teknologi. Det är också viktigt att vi satsar mer på hållbarhetsarbetet, lär oss mer och gör det tillsammans med andra. Vi vill använda det nordiska ministersamarbetet som hävstång för att utveckla och lyfta det åländska hållbarhetsarbetet. Låt oss lyfta tillsammans mot ett hållbart Åland!

Wille Valve (MSÅ)

onsdag 2 september 2015

Ordningslagen: en sundare reglering

Lag- och kulturutskottet (LKU) har presenterat ett riktigt bra betänkande kring ordningslagen. Lösningen på den knepiga frågan om alkoholförtäring i tätort har fått en elegant lösning som de flesta kan stå bakom. I landskapsförordning kommer att pekas ut exakt vilka områden som det är tillåtet att inta alkohol, vid behov med tidsbegränsningar. LKU har tydligt inhämtat inspiration från Stockholms stad, som publicerat kartor (för varje stadsdel) i vilka områden det är OK att förtära en öl, antingen dygnet runt eller fram till 22:00.

Det här är åländsk politik när den är som bäst. Bakom kulisserna har vi fajtats så fjädrarna yrt och nu kan vi presentera en lösning som de flesta av oss kan stå bakom. Det är en seger för det sunda förnuftet att vi slipper öda mera tid på att debattera denna fråga och i stället kan rikta in oss på t.ex. budget i balans och det faktum att landskapet har ett uppdämt investeringsbehov på ca. 100 miljoner euro. Och det är en seger för Moderat Samling för Åland att vi lyckats ändra det regelverk vi har idag, som efter fyra års användning inte har fungerat.


P.S: Är för övrigt glad över att tukthuset försvinner från åländsk lagstiftning. På Åland får du idag 4 års "tukthus" om du samlar "beväpnadt manskap", medan motsvarande straff i riket är 1 års fängelse. Å andra sidan är bötesbeloppen nu lägre på Åland under återstoden av året.

Av detta skulle en utomstående möjligen kunna dra vissa slutsatser om det åländska rättsmedvetandet: vi tar synnerligen allvarligt på grova brott (fyra års tukthus!), men kanske lite mindre allvarligt på mindre förseelser. Eller nåt sånt :)

söndag 30 augusti 2015

Angående Ålandstidningens ledare den 29/8.

Tack för en angelägen ledare som belyser tiggarfenomenet ur flera olika synvinklar. Själva registreringen har aldrig varit det centrala i våra förslag, snarare att inkludera tiggarna i den åländska arbetsmarknaden. Ett medel kunde vara att införa ett tillstånd för tiggeri, som närmast är ett anmälningsförfarande får att komma i kontakt med dem som tigger på Åland. Vi vill därför lyfta fram några av fördelarna med ett tillstånds- eller anmälningsförfarande: 

Sysselsättningsfrämjande åtgärder möjliggörs Tiggarna kommer idag i 3 månaders intervaller och vistas som arbetssökande, AMS har ytterst svårt att komma i kontakt med dem för att ge jobberbjudanden. Många är överens om att samhället borde se till att tiggarna ges möjligheter till jobb, men samhället saknar idag redskapen för att kunna ta det ansvaret. De uppgifter som insamlas i samband med att tillståndet beviljas skulle inte vara offentliga och måste hanteras i stöd av personuppgiftslagen. De får inte omfatta de s.k. känsliga uppgifter som listas i 7§. Utöver den ansvariga myndigheten skulle endast AMS ha rätt att använda uppgifterna är för sysselsättningsfrämjande åtgärder. AMS har då tillgång till grundläggande uppgifter om vem som tigger var och kan då föreslå jobb och sysselsättningsfrämjande åtgärder. Frivilligorganisationer som Katapult och Emmaus kunde ha begränsad rätt att ta del av uppgifterna, och bara under förutsättning att ett sekretessavtal tecknas mellan AMS och frivilligorganisationen (vilket är standardförfarande då frivilligorganisationer hanterar myndighetsliknande uppgifter). Därmed möjliggörs också effektiv uppsökande verksamhet. 

Tiggarens ställning stärks Om du har ett tillstånd har du rätt att vara där och du att du får bedriva penninginsamling. Du vet att du har polisens skydd i fall någon försöker avhysa dig från platsen. I det förslag vi skissat på skulle det vara en liberal regim, där i princip alla som vill ha ett tillstånd får det. 

Transparensen ökar och möjligheten för profitörer att utnyttja tiggare minskar. Vi vet att tiggeriet i viss mån är organiserat, därmed inte nödvändigtvis organiserad brottslighet. Att öka kontakten mellan tiggaren och myndigheten ökar inblicken och gör det därmed också svårare att profitera på andras tiggeri. Dessa grundläggande uppgifter stärker också våra möjligheter att motarbeta trafficking och människohandel, något som vi moderater kraftfullt har motarbetat i regeringsställning, särskilt genom att skapa myndighetsnätverket mot prostitution och människohandel.

Det här är en viktig fråga. Det finns flera inspirerande exempel i vår omvärld, där man lyckats inkludera EU-migranterna i samhället. Det är ingen lätt uppgift, men vi kan göra det. 


Wille Valve, Danne Sundman (MSÅ)

fredag 28 augusti 2015

Vilka är era förslag?

Det är beklämmande att läsa Mariehamns socialdemokraters insändare, eftersom samma osanningar där framförs som på Sara Kemetters (s) blogg. Det finns inget moderat förslag om att ”registrera enskilda individer baserat på hur de är klädda”, det är tyvärr lögn och det är sorgligt att erfarna politiker som borde veta bättre väljer att sätta sitt namn på en sådan insändare. Vi hoppas verkligen att denna lättsinnighet inte går igen i andra socialdemokratiska insändare inför valet 2015. 

Vi (dvs. Danne Sundman och Wille Valve) har lagt två gemensamma förslag i en insändare. Ett om tillståndsförfarande och ett om Mariefredsmodellen. Dessa förslag diskuteras också i vår omvärld. I stället för att kritisera de verkliga svagheterna i vårt förslag och presentera sakliga motförslag svingar sig sossarna högt upp på höga moraliska hästar och galopperar mot solnedgången. Påståendet om att ett tillståndsförfarande skulle bryta mot personuppgiftslagens ”känsliga uppgifter” saknar täckning. Var och en själv gå in och bekanta sig med personuppgiftslagen 7§ där bland annat listas sexualliv och filosofisk övertygelse. Inget av det som listas som ”känsliga uppgifter” har någon som helst relevans för penninginsamling eller tillståndsförfaranden överlag. 

Danne Sundman, Wille Valve (MSÅ)

onsdag 26 augusti 2015

Den stora strandstädningen (19.9 i Sjökvarteret)


Under veckan har flera bilder på städade stränder postats och skickat in, offentligt och privat. För tydlighetens skull: JA, det är OK att också städa sin egen strand. Den måste inte vara en offentlig simstrand. Varje städad strand är "hemåt". Det verkar städas en hel del stränder i Saltvik: 

Strandstädning i Saltvik 1

Strandstädning i Saltvik 2
Hamnskär är städat!

Lördagen den 19 september kl 12.00 blir det stor strandstädning i Sjökvarteret. Det är Ålands Central Baltic-kontor som ordnar evenemanget "Plock Opp" under skördefesten. Jag har fått förmånen att invigningstala tillsammans med riksdagsledamoten.

Efter orden blir det handling. Tre åländska politiker kommer att bilda var sitt "Dream Clean Team" och vi städar i ca 30 minuter efter invigningstalet? Vill DU vara med i mitt Dream Clean Team? Ta gärna kontakt, så gör vi en insats!

Det här blir ett riktigt häftigt evenemang. Det kommer att finnas dykare som plockar upp soporna "under ytan" och det kommer att städas samtidigt på 5 ställen runt Östersjön: Treimani (Est), Yyteri (Fi), Ainazi (Lett), Oxelösund (Sve) och Mariehamn (Ål).

Välkommen med!lördag 22 augusti 2015

Lärdomar från en strandstädning

Städningen av Dalkarby träsks östra strand är fullbordad! Det blev 2 sopsäckar skräp. Dessutom lärorikt. Första lärdomen är att Jomala är en rätt schysst kommun när det kommer till städtalka. Varför?

* På fastlandet har det i år varit en het debatt om städtalka där vissa myndigheter har krävt att alla som vill ordna städtalka måste genomgå en kurs i trafiksäkerhet på 200 euro. Något sådant har vi inte på Åland, inte heller i Jomala kommun. 
* Kommunen ordnade omgående med sopsäckar och gav löfte om att de tar hand om soporna, på samma sätt som när byalag ordnar städtalka. Schysst!

En schysst kommun

Fakta: Dalkarby träsk är drickvattentäkt för 75 % av Ålands befolkning. Ditt dricksvatten kommer härifrån!

En av alla "brandgropar"

Den största ansamlingen skräp fanns på ett ställe som vi kan kalla "ungdomarnas inofficiella picnicplats". Har du nånsin undrat vart ungdomarna i Prestgårdenby stack då Jickens kiosk stängde? Hit. Du känner igen den på att det finns "brandgropar" över allt, både i marken och i klipporna. 

Före

Efter

Den här platsen ligger strax väster om vandringsleden, vid det första berget. Här fanns stora mängder sopor: engångsgrill, tuggummi, marshmallows överallt, sprängda sprayflaskor, glassplitter, fimpar och snusprillor. Skräp överallt. Stället är dessutom en "inofficiell simstrand" för ungdomarna i byn.

Härifrån brukar byns ungdomar hoppa

Från denna "inofficiella badklippa" har ungdomar i generationer hoppat i. Även jag. Minns då jag som tonåring dök från en av klipporna och kände hur det liksom skrapade till i magen. Det var en klippa som rev upp ett litet, litet sår på magen. Det hade kunnat gå värre. 

Eftersom stranden är just "inofficiell" har ingen nånsin dykt och kollat att det är OK att hoppa från klipporna. För några år sedan hade någon driftig person baxat en betongbänk från Mariehamns stad upp på klippan. Ligger den på botten idag, under "hoppklippan"? Ingen vet. Eftersom jag vet att några av ungdomarna kommer att läsa det här inlägget min hälsning: städa gärna upp efter er! Också jag har en gång varit på dessa klippor men - tro det eller ej - det hände att vi städade upp efter oss.

Dagens konstigaste fynd

Jättekonstigt!

Lite längre fram på vandringsleden hittade jag dagens märkligaste fynd: Den här gigantiska järnburken! Vad är det? Ingen aning! Det sägs att ryssarna år 1918 fick väldigt väldigt bråttom att utrymma Dalkarby och att man då dumpade enorma mängder krut, minor och granater norr i träsket - precis bredvid Prästgården. Är detta en av dom grejorna som börjat flyta upp? 

Sannolikt är sanningen tristare än så. Bredvid denna absurda kanister låg nämligen en massa andra sopor. Såg ut som någons privata soptipp. Allt utom "kanistern" är uppstädat. Har dock berättat om den till killarna på vattenverket, som skulle ta en titt på det. 

Tack alla som bidragit till städningen och särskilt varmt tack till alla som städat sin egen strand och sänt in bilder på det! Du kan också posta bilden på Wille politiker.
onsdag 19 augusti 2015

Fler renare stränder!


Prästträsket

Händer det att du tar en morgonpromenad en lördag morgon? Välkommen med mig och min familj på lördag morgon kl. 10.00 så går vi längs med Prästträsket och plockar lite skräp som vi hittar på vägen. Jag tar med sopsäckar och för det insamlade skräpet till kommunen. Under vandringen får du eventuellt också höra om några av Prästträskets / Dalkarby träsks förborgade hemligheter. 


Här möts vi

Vi samlas kl. 10.00 vid den här parkeringen, strax öster om Vikingahallen (precis bredvid Iris-kärret). Vi följer därefter Jomala vandringsled till Vattenverket. 


Hamnskär är städat!

Vill du också städa en strand, fast på ditt håll? Lägg gärna upp din bild av en städad strand på Wille Politiker på Facebook. 

fredag 14 augusti 2015

För renare stränder!


Går det att vara pappaledig och bedriva lite gerillamarknadsföring, sådär i förbifarten? JA! Kvällarna, efter att barnen har somnat är som gjorda för att skruva ihop krattor med politiska budskap. 

Krattor produceras

Ett som är säkert på sommaren är att barnen villtill en strand. Då kan man ha lite krattor färdigt i bilen. Om man varierar sig lite och testar nya stränder får man både ombyte och fler krattor till fler stränder.  Billigt, miljövänligt och tar inte mycket tid. 

För renare stränder!


Krattorna kan du hitta åtminstone på:
  • Småholma badstrand, Jomala
  • Solbergets badstrand, Jomala
  • Nabben, Mariehamn
  • Algrundets simstrand, Mariehamn
  • Lillängens simstrand, Mariehamn

...och på en och annan hemlig simstrand, givetvis ;) 


Småholma badstrand, Möckelö. Bilden tagen av min dotter.

Hela idén är att småbarnsfamiljer ska kunna kratta bort onödiga alger för att barnen ska få simma. Inga onödiga alger! Varje år sedan 2011 har jag kört ut krattor, hämtat hem dem till vintern och kollat de är OK. På vissa stränder har krattorna varit hållbara och kunnat återanvändas, på andra har dom varit mera kortlivade. 


Nabben, omklädningsbåset 


Budskapet är förstås att arbetet för ett hållbart Åland 2051 är jätteviktigt och har betydelse för hur våra stränder ser ut. Men budskapet är också att jag är beredd att fortsätta arbeta långsiktigt.

Algrundet, omklädningsbåset


Sen 2011 har jag kunnat se att några av stränderna är i bättre skick, men särskilt en simstrand verkar gå åt det sämre hållet. 


Solbergets badplats, Jomala

Några småbarnsfamiljer har varit nöjda och hört av sig. Också förslag på produktutveckling har inkommit, bland annat ett förslag om att det också borde finnas en grep för att bära bort de uppsamlade högarna. Här kan du höra av dig om krattorna.

Låt oss jobba för renare stränder!