tisdag 29 augusti 2023

Tal vid Östersjökonferensen i Berlin den 29.8.2023: Gör Östersjön rent igen!


Dear chairs, esteemed colleagues

I would like to thank the expert speakers för providing very useful information on the topic.

And especially thank to Mr. Christoph Humborg för his very clear message on the environmental state of the Baltic Sea, pointing out the necessity of continued nutrient reductions. This must not necessarily be a pessimistic debate – we, the legislative assemblys of the Baltic Sea region – have made tremendous success in reducing the outlet of nutrients since the 1980’s.

Unfortunately, there are stil lsome ”old sins” lurking in the depths of the Baltic, so change will be slow. But we CAN DO it! And if not we, then at least our children & grand children will be able to harvest the benefits of a healthy sea  

In the drafting committee, we had a discussion on what actually the words ”joint efforts” do mean. Do these words mean something or do they mean nothing? In this case they have clearly meant something. But let’s not relax, we still have a very important job to do. We need to step up for the Baltic Sea.

Let’s fill the words ”joint efforts” with even more content, resolve and economic muscles.

Let’s make the Baltic Sea great again.


Översättning till svenska: 

Ärade talmän, värderade kolleger, 

Jag vill tacka dagens experter för väldig nyttig information på ämnet. 

Ett särskilt tack går till Christoph Humborg för hans kristallklara budskap om Österjöns miljötillstånd och för att han underströk behovet av att fortsätta minska näringsutsläppen i Östersjön. Det här behöver dock inte nödvändigtvis vara en pessimistisk debatt. Vi, Östersjöns lagstiftande församlingar, har haft betydande framgångar i att minska näringsutsläppen sedan 80-talet. 

Tyvärr finns fortfarande en del gamla synder som lurar i Östersjöns djup så förändringen kommer att vara långsam. Men vi KAN göra det! Och om inte vi, så får åtminstone våra barn och barn skörda frukterna av dessa framgångar - ett friskt hav. 

I resolutionsutskottet hade vi en diskussion om vad orden "gemensamma ansträngningar" egentligen betyder. Betyder de något, eller betyder de inget? I det här fallet har orden helt klart betytt något. Men låt oss inte slappna av, vi är på rätt väg men vi har ett väldigt viktigt jobb att göra. Vi måste höja ambitionsnivån för Östersjöarbetet. 

Låt oss göra tillsammans göra Östersjön rent igen!