lördag 24 mars 2012

På nordiska vägar


Efter tre intensiva dagar av möten, har Ålands delegation vid Nordiska rådet nu återvänt helskinnad från Rejkjavik. Ska sägas direkt att den säregna naturen och det gräsbevuxna månlandskapet gjorde intryck på mig. Men det fanns inte mycket tid för annat än arbete denna gång, så får lov att komma tillbaka.

De nordiska delegationsordförandena på bänken från höger: undetecknad (Ål.), Karin Åström (Sve.), Rigmor Andersen Eide (Nor.), Helgi Hjörvar (Isl.), Helgi Abrahamsen (Fär.), Simo Rundgren (FI), Bertel Haarder (DK). I mitten Nordiska rådets president Kimmo Sasi, rådsdirektör Jan-Erik Enestam och sekretariatets representant. I talarstolen alltingets talman Ásta R. Jóhannesdóttir.

Så, vad hade Åland för nytta av resan? En av de viktigare sakerna var ett utdraget lobbningsarbete som äntligen gav resultat: Nordiska rådets presidium erkände skriftligen principen om att Åland, Färöarna och Grönland bereds möjlighet att bidra till Nordiska rådets EU-redogörelse. Det här är viktigt för Åland eftersom vi har en egen EU-politik, en egen EU-redogörelse. Och vi har inte alltid samma åsikt som Finland i EU-frågor. Snusfrågan är kanske det mest konkreta exemplet där Åland har haft en avvikande ståndpunkt från Finland på ministerrådsnivå. Förslaget gick igenom i presidiet med uttalat stöd från Moderaterna i Sverige och Samlingspartiet i Finland.

Ett av sessionens intressantaste möten var vårt gemensamma möte med Grönlands och Färöarnas representanter. Förutom att färingarna och grönlänningarna stödde arbetet med EU-redogörelsen diskuterade vi också framtida former för vårt samarbete. Vi har många liknande utmaningar i det nordiska samarbetet, inte minst medlemskapen och ordförandeskapen i den stora uppsjön av nordiska institutioner. Vi enades om att vi inledningsvis ska arbeta för att finnas med i de sammanhang där vi har kompetens och något att tillföra, men att det inte ska vara något självändamål att vi ska finnas i ALLA nordiska institutioner direkt.

Planeringen av "Nordiska dagar" på Åland fick ny fart och vi lyckades rekrytera några intressanta talare som jag får återkomma till senare ;) Åland kommer också att få en rejäl dos nordiska besök under sommaren: miljö- och naturresursutskottet, medborgar- och konsumentutskottet och de nordiska borgerliga partierna i konservativa gruppen. Hur unikt är då detta på en skala? Utskott har visserligen besökt Åland förut - men att alla nordiska länders borgerliga partier förlägger sitt möte på Åland är mera ovanligt. Ni är synnerligen välkomna!

Avslutningsvis höll delegationens viceordförande Anders Eriksson ett bra tal under den arktiska minisession, där han lyfte upp det åländska kunnandet inom sjöfart och sjösäkerhet som en tillgång i det arktiska samarbetet. Vi knöt många nya kontakter under dessa intensiva dagar och det är svårt att vara annat än nöjd efter denna minisession.

P.S: Kan varmt rekommendera ett besök på Sundhöllin, Reykjaviks äldsta simhall med varma källor utanför.