onsdag 19 juli 2017

Tal i tusenskönan till 1000 medlemmar


Kära vänner, bästa medlemmar i Ålands Natur och Miljö.

Visst är det nåt speciellt med just tusen? Tusenskönan. I de tusen lindarnas stad. I landet med tusende öar och skär. Och idag: Tusen medlemmar. Att just Ålands Natur och miljö har tusen medlemmar är viktigare än någonsin, för vi är en del av något större. 
Men, ärligt talat, under det senaste året har den globala miljörörelsen haft några tunga motgångar: USA sade upp Parisavtalet, detta enda klimatavtal som mänskligheten hittills har lyckats enats kring. Turkiet har meddelat att man följer efter. USA öppnar stängda kolgruvor, i den amerikanske arbetarens namn.
SÅ: Är världen på väg åt skogen? Jag tror inte det. Det är inte så illa som det ser ut! Vi ser nu hur motkrafterna samlar sig. Vi ser hur Frankrikes president Macron utnämner miljökämpar till sitt kabinett. Vi ser hur världen börjar söka ett RIKTIGT moraliskt ledarskap (Se t.ex. hur USA nu sjunker i "soft power", medan Frankrike stigit från plats 5 till förstaplats under 2017). Jag är övertygad om att tiden springer ifrån kolgruvorna och USA:s administration bränner nu mycket krut på att övertyga världen om att man ÄNDÅ kommer att hålla fast vid parisavtalets utsläppsmål.
Vi ser också hur FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling vinner terräng. I Almedalen fick jag, av Jan Eliasson höra att det finns asiatiska länder som nu går ”all in” för hållbarhet och som tagit in de globala målen i regeringskansliets styrdokument.
På Åland kommer omställningen till ett hållbart samhälle att synas och kännas, inte bara i regeringskansliets dokument, också i den kommande budgeten för 2019. Det senare är jätteviktigt. Få in hållbarheten i budgeten. Om vi entydigt kommunicerar att det här är viktiga mål, kommer vi också att kunna nå dem.
1000 medlemmar är häftigt. Det är inte bara ett kvitto på en förening med livskraft, utan också handlingskraft. Vår förening satte nämligen som mål att nå 1000 medlemmar och vi nådde det. 1000 medlemmar ger tyngd. Nu ska vi, alla 1000 medlemmar, tillsammans skapa mening för oss och våra barn. Som en av de 1000 medlemmarna känner jag glädje och optimism.  
För: Ålands Natur och Miljö för fram sitt budskap på många sätt: Genom att öppna ålänningarnas ögon för naturglädje, genom att upplysa och uppleva. Genom att vara sparringpartner för det offentliga Åland, ibland som blåslampa. Med djupt allvar och med humor.
Mera medlemmar, mera tyngd, och mera glädje.
Så: Ja må vi leva i hundrade år. Med tusen medlemmar till. 


onsdag 5 juli 2017

Näringsliv, forskning och politik i samma båt.På bilden från vänster prof. Fredrik Gröndahl från KTH, Åsa Hansson från PA Consulting och en fundersam social- och hälsominister. 

I årets Almedalen hade jag förmånen att medverka i en paneldebatt, med ett tungt ansvar vilande på mina axlar: Jag skulle representera hela den samlade politikerkåren och ge förslag på hur stat, näringsliv och akademi kunde samarbeta bättre för Östersjöns framtid. I dessa sammanhang brukar den s.k. Triple Helix-modellen dyka upp:

Den stora frågan är: Hur hamnar vi i det pyttelilla området i mitten, där alla drar åt samma håll? Före debatten bokade jag in ett möte med Ålands näringslivs vd och fd rektorn för Högskolan på Åland. Vi satte oss ner och hade en förutsättningslös brainstrom kring vad det är som hindrar dessa tre aktörer från att samarbeta. Vi identifierade gemensamt några punkter. 

Sunt att ändra kartan
I offentliga sammanhang är det fullt normalt att staten tar fram en 500 sidors utredning som ska gälla för 5 år framåt. I värsta fall kan det bli ett politiskt prestigeprojekt och därmed omöjligt att rucka på. Detta skiljer sig från näringslivet, där man mycket osentimentalt måste skrota ett projekt om utvecklingen sprang ifrån en - och så börjar man med nåt annat. Ju snabbare, desto bättre. 

All innovation är bra innovation
Politiker faller lätt för frestelsen att segementera innivationen och t.ex. enbart betona innovation inom energiklustret. I stället borde vi ha ett klimat som uppmuntrar all innovation, eftersom energiinnovationen kan komma från ett helt annat håll.

Tänk på vad du studerar
Samhällsutvecklingen har gått rasande snabbt de senaste åren. För dig som studerar kan det innebära att det yrke du lärt dig plötsligt inte finns, eftersom utvecklingen sprungit ifrån en. Vi behöver därför tänka om hur utbildningsväsendet fungerar, så att det ger en solid plattform för att byta yrkesidentitet flera gånger under livet. En sak som också Annie Lööf (c) lyfte fram i sitt tal i Almedalen igår. Tänk på Steve Jobs och Bill Gates. Bägge avbröt sina universitetsutbildningar och lärde sig i stället direkt av näringslivet.


Slutligen, vad kan då näringslivet göra för Östersjön? Personligen tror jag inte vi ska underskatta näringslivets "soft power" som pådrivare. Vi politiker fattar beslut om regler, standarder och förbud. Men när näringslivet säger "nej, vi kan inte förbjuda plastpåsar" tenderar politikerna att lyssna. Likaledes lyssnar politikerna när näringslivet säger "ja, vi kan förbjuda plastpåsar det finns andra alternativ och det stärker konkurrenskraften på ett sätt som kommer att märkas i resultaträkningen". 

Tack Hanaholmen för ett gott samarbete med Ålands landskapsregering och många givande paneldebatter!