lördag 11 april 2015

Ett tack till Röda korset

 
 


I lördags beviljades 5 ålänningar Röda korsets förtjänsttecken. Förutsättningen för att beviljas förtjänsttecknet är minst 6 års aktivt deltagande i organisationens eller frivilliga räddningstjänstens verksamhet i förtroendeuppdrag eller andra motsvarande tjänster.

Sex år har swischat förbi. Och, väl medveten om att detta kan låta fjantigt, så är jag otroligt glad över just denna utmärkelse. Röda korset är en av de organisationer som jag värderar högst i världen. Det är en humanitär, opartisk organisation vars främsta syfte är att lindra lidandet i världen. Röda korset når krigshärjade platser där politiken havererat för länge sen. Ett syfte som känns meningsfullt.

Min relation till Röda korset inleddes med studier på Röda kors-gymnasium, fortsatte med tafatta försök att ordna "spelkväll för ensamma och nyinflyttade", sen hungerdagsinsamlingar, kurser i humanitärrätt, kondomutdelningar, Röda korsmarknader och Jomala-avdelningens styrelse. De senaste 1,5 åren har tiden, av förklarliga skäl, bara räckt till arbetet i Röda korsgymnasiet RCNUWC's styrelse. Och förstås, samarbete inom flyktingmottagandet.

Blev verkligen glad då beskedet damp ner i lådan. Det var en slags bekräftelse på att relationen med Röda korset håller, och kommer att hålla. Är inspirerad att fortsätta arbetet för flera goda saker.
Tack.
fredag 10 april 2015

Lotteriinspektion stärker rättssäkerheten


I onsdags presenterade landskapsregeringen lagförslaget om en ny lotteriinspektion. Den nya myndigheten ska bedriva en självständig inspektion av all spelverksamhet på Åland. I lagförslaget uppnår vi också de mål som risk- och missbruksprogrammet har satt upp för att motverka spelmissbruk:

o 18 års åldersgräns för pengaspel införs i lag

o Spellagarna ses över och lotterilagen revideras

o En ny tillsynsmyndighet skapas för att övervaka Paf. Syftet är att separera tillsynen från ägaren.
 
Den nya myndigheten måste inte vara placerad i Mariehamn eller ens på fasta Åland. Den kan vara placerad i vilken kommun som helst med bredband, exempelvis på Brändö.  Här kan en nordisk jämförelse vara intressant. Norska lotteri- og stiftelsetillsynet har sitt huvudkontor i Förde på Norges västkust, medan svenska spelinspektionen finns i Strängnäs.

Myndigheten har i praktiken minst en anställd, en myndighetschef, som kan organisera spelinspektionen genom att antingen föreslå anställning av mer personal eller ingå avtal med certifieringsorgan för att uppnå uppgiften. De olika metoderna för att nå målet beskrivs i den nya lotterilagsparagrafen 5c §.

Den mest markanta skillnaden gentemot dagsläget är att den nya Lotteriinspektionen förutsätts arbeta preventivt ”genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom områdena i fråga” (3§). Och detta är bra. Den spelinspektion landskapet bedrivit så här långt (oberoende av vem som suttit i regeringen) har varit av det reaktiva slaget. Dvs. vi har reagerat på misshälligheter och anmälningar.  Men väldigt lite proaktiva, förbättrande anvisningar och råd har genom åren utfärdas.

Med tanke på den stora betydelse spelverksamhet har för landskapet är det av yttersta vikt att all spelverksamhet på Åland bevakas av en aktör som kan upplevas som modern, sakkunnig och oberoende.

Wille Valve (MSÅ)
Kansliminister

Hela lagförslaget finns tillgängligt här