tisdag 1 februari 2022

Slopa inkomsttaket för studiestödet

Talman,

Det här är en glädjens dag och förstås ett förslag vi moderater ger tummen upp för. Tack till landskapsregeringen för att ni prioriterat detta, det är viktigt för Åland.  

Att temporärt slopa gränserna för förvärvsinkomster den studerande under år 2022 är klokt och precis vad vårt samhälle behöver. Vi välkomnar förstås också fortsatt utredningsarbete för att permanent slopa gränserna för förvärvsinkomster.  

Orsakerna till varför det är bra för Åland att slopa inkomsttaket är följande:

-        Det system vi har idag är ett system som bestraffar flitiga & driftiga studeranden. Den som sköter sina studier, dvs. uppfyller studiepoängkraven – MEN och gör misstaget att jobba lite för mycket måste idag återbetala studiestöd. En viktig detalj att känna till är just det att studeranden kan bli återbetalningsskyldiga för hela periodens studiestöd när gränsen överskrids, utskottet får gärna fördjupa sig i de exakta konsekvenserna. Detta drabbar alla studeranden, unga studerande & vuxna studeranden men förstås särskilt studeranden som inte har nåt annat att ”falla tillbaka på”. Vi ska inte ha ett samhälle där du måste snegla bakom ryggen hela tiden och akta dig för att jobba för mycket, det är helt fel signaler från oss, det offentliga.

-        Den andra orsaken är att vi tar bort onödig byråkrati. Vi förenklar ansökningsprocessen för de studerande. Efter att taket är borta behöver ingen längre följa upp att förvärvsinkomsten överskrider en viss nivå, det behöver inte längre sändas ut brev med återbetalningskrav eller hantera ifrågasättanden av återbetalningskraven: De studerande beviljas studiestöd, under förutsättning att de sköter sina studier – vilket är vad de förväntas göra.

-        Den tredje orsaken framgår tydligt i detta lagförslag: Bättre matchning på den åländska arbetsmarknaden. Såväl ÅSUB som Högskolan på Åland har studerat matchningen på den åländska arbetsmarknaden och detta lagförslag ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden och förbättrar matchningen. Många studeranden avstår idag från att arbeta för att de inte vill få krångel och förlora pengar på att arbeta. Att permanent slopa förvärvsinkomstgränsen kommer att ha mycket positiva effekter på Åland till den delen. Utskottet får gärna höra studerandeorganisationerna.

Avslutningsvis kan slopande av inkomstgränserna också ha andra positiva effekter: Det är roligare att flytta hem till ett samhälle med tillit, där obefogad byråkrati avskaffas och där ansträngning lönar sig.