torsdag 14 februari 2013

Tal vid Åländska studentlagets 80-årsjubiléum den 9.2

Ärade medlemmar i Åländska studentlaget vid Åbo Akademi, 

I 80 år har ÅSL roat och oroat vid Aura ås stränder. Man har spelat fotboll, badat bastu, ordnat fester och ropat aggressiva kommandon på ryska i megafon. Man har berikat de åländska studerandenas liv i Åbo. Men Åländska studentlaget har också haft en seriös udd; man har deltagit i debatten och varit de åländska studenternas intressebevakare. Deras språkrör.

Till er medlemmar i ÅSL har jag ikväll 3 budskap till var och en av er från hembygden: "Du är bäst!", "Du behövs!" och "Kom hem!". 

"Du är bäst!". Nyligen visade en internationell undersökning att du här får den bästa utbildningen i världen, varken mer eller mindre. Efter Finland kommer Sydkorea, Hong Kong, Japan, Singapore, etc, etc. Sverige kommer idag på plats 21, vilket stämmer till viss eftertanke - medan Finland kallas för en "supermakt inom utbildning" av BBC. Och just ni aboenser är beryktade för era språkkunskaper, vilket jag ska återkomma till. 

"Du behövs!" - Du som studerar i Åbo får en konkurrensfördel på den åländska arbetsmarknaden, jämfört med de 70%, som studerar i Sverige. Detta kan man förstås polemisera om: för det är i sak ingen större skillnad på att studera bolagsrätt eller sjörätt i Sverige eller Finland - men om du studerar sociallagstiftning kan du behöva komplettera. Den examen du får i handen här är erkänd och du behöver inte komplettera eller validera någonting efter den. Du studerar vid ett universitet som placerar sig bra i rankningar och där de studerande är särskilt kända för sina språkkunskaper. Och Åland behöver språkkunskaper, i vår allt mer internationaliserade värld. 

"Kom hem!" -  Åland växer så det knakar. Vi har idag 28.463 pigga invånare, arbetslöshetssiffrorna ligger på en norsk nivå och är så låga att det i praktiken råder arbetskraftsbrist. Det finns spännande jobb och livskvalitet på vår holme. Det tenderar många bortaålänningar att se när de bilder familj. Och den kunskap DU förvärvat här i Åbo är värdefull för Åland. Eller för att citera ÅSUB:s senaste arbetsmarknadsbarometer (2012): "I år förväntas den sysselsatta arbetskraftens volym växa med cirka 0,6 procent under en 12-månadersperiod", vilket motsvarar 83 helårstjänster". 83 helsårstjänster på ett år. Betänk då att det totala antalet åländska studerande i Åbo som var 88 under 2012. Den landskapsregering jag företräder vill förenkla hembygdsrätten för studerande. Förlänga livlinan, så att det ska vara ännu enklare att komma hem efter avslutade studier. Detta arbete kommer jag att fortsätta som kansliminister. Kom hem!


Avslutningsvis: Oberoende av hur vår statsrättsliga status ser ut i framtiden, så kan vi vara trygga i att geografin inte kommer att förändra sig särskilt mycket - bortsett från lite landhöjning. Vår självstyrelse är byggd på enspråkigt svensk grund, så att man ska kunna födas, leva och dö på svenska. Men vårt näringsliv och vår offentliga ekonomi är idag starkt knuten till Finland. Det här gör att det är ett plus att ha kunskaper om hur det finländska samhället fungerar, kanske också kunskaper i finska om ni väljer det. Och dessa kunskaper har ni som studerar här i Åbo.
Alltså: Du är bäst, du behövs - och kom hem!
 


Länge leve Åländska studentlaget vid Åbo Akademi - ja må du leva i 80 år till!