fredag 21 november 2014

Tehy-tåget

 
 
 
 
 
I går kl. 14.00 lämnade de Tehy-anställda sina arbeten och tågade ut ur ÅHS, mot självstyrelsegården. På plats tog landskapsregeringen emot strejktåget. Just nu pågår fortsatta förhandlingar i rummet bredvid. Och det är bra. Ett sundhetstecken för vårt samhälle är att parterna pratar med varandra. 
 
Stämningen var allvarstyngd då vi mötte demonstrationståget. Samtliga demonstranter tågade förbi landskapsregeringen. Förbi tågade bl.a. min granne, en av min brors bästa vänner, en tjej som jag bara känner genom att vi brukar öva julsånger en gång i året, en kvinna som jag arbetat ihop med. Kändes som att en betydande del av mitt liv traskade förbi, med ett gravljus i hand. Efter att ungefär halva tåget gått förbi lade jag märke till att nästan varje demonstrant verkade känna någon av ministrarna. Vi hälsade avmätt på varandra.
 
Åland är litet. Litenheten är både vår styrka och vår svaghet. Låt oss inte förtröttas, låt fortsätta försöka finna lösningar.


tisdag 18 november 2014

Ett tryggt Åland
Fru talman, bästa lyssnare,
Om vi skulle sammanfatta budgeten med ett tre ord så är det: Ett tryggt Åland
Vi bygger trygghet i samhällsstrukturerna,  du ska kunna vandra trygg på våra holmar.
Först samhällsservicereformen. Kommunernas socialtjänst ska skapa trygghet för dig som behöver det. Starkare rättssäkerhet, och ännu starkare kompetens. KST ger också kommunerna tryggheten i att du vet att din kommun klarar av att rehabilitera en blandmissbrukare, utan att budgeten gå åt skogen. Du får tryggheten i att du inte behöver lämna din hemkommun för att vara säker på att din rätt är tryggad.

För brand- och räddningsväsendet får vi en slutrapport inom 2014, som ska ge ett förslag till en brand- och räddningsmyndighet anpassad för dagens behov. Under 2015 slutför vi detta arbete.  För alarmcentralen är målsättningen hög driftssäkerhet med kompetent personal. Under 2014 har arbetet med stöd för prehospital sjukvård förverkligats, med stöd från kansliavdelningen. Under 2015 ska det nya operativsystemet vara i drift. Jag har idag tagit ställning till en ny arbetsordning för Ålands ledningscentral i krislägen. Denna arbetsordning kommer att testas i en storövning under de närmaste dagarna. Det är viktigt att vår beredskap för krissituationer är god."
 
 Vår polis har tre verksamhetsprioriteringar för 2015

-          Arbetet mot narkotika

-          Arbetet mot våld i nära relationer

-          Arbetet med barn och ungdomar

För att förverkliga dessa verksamhetsprioriteringar behöver polisen ändamålsenliga utrymmen. De utrymmen som har renoverats under 2014 skapar nu trygghet för dig som måste göra en brottsanmälan och vill slippa att halva Åland ska höra det du säger. Det nya polishuset kommer att ge polisen de redskap som myndigheten behöver för att skapa trygghet i vårt samhälle.

Under 2014 har landskapets nyaste myndighet, Ålands ombudsmannamyndighet, slagit upp sina dörrar. ÅOM tar tillvara dina rättigheter som barn, patient, konsument och arbetstagare. I samma byggnad finns Datainspektionen som tryggar din rätt att veta – hur var och varför behandlas dina datauppgifter?

Landskapsregeringen inleder nu en översyn av LL om allmänna handlingars offentlighet, som strävar till rättssäkra och trygga regler. Du ska, något förenklat, kunna få ut all information som inte röjer någon annans privatliv. Och du ska kunna vara trygg i att känsliga uppgifter om dig inte röjs eller sprids.

Regeringen har under 2014 sjösatt den nya hembygdsrättslagstiftningen.Den innebär att du som har hembygdsrätt och har flyttat från Åland, får ett besked om att du håller på att förlora hembygdsrätten. Den innebär också vissa förbättringar för åländska studernade utanför Åland. Under 2015 reformerar vi jordförvärslagstiftningen. Du som vill köpa en plätt åländsk mark ska kunna veta vad som gäller.

Under 2015 förnyar vi de vallagstiftningar som faller inom vår behörighet. Målet är att öka inklusion och det demokratiska deltagandet i valet 2019.  

Ett tryggt Åland handlar också om goda kontakter utåt. Goda kontakter till de organisationer och de korridorer i Bryssel där beslut som angår oss fattas. Säkerhet har under år 2014 blivit mer aktuellt än någonsin i vår omvärld. Inte bara i traditionell, säkerhetspolitisk bemärkelse. Vikten av att samtliga Östersjöstater  går in för ett förbud mot dumpning av toalettavfall i Östersjön kan inte underskattas.

Och avslutningsvis, fru talman, handlar vår integrationspolitik om att skapa trygghet. Den handlar om att när vi själva känner oss trygga så kan vi också välkomna andra!

Vi har nu genomfört lagändringar som behövs, för att våra kommuner nu ska kunna ta emot flyktingar om de så vill. Vi gör det möjligt att skapa TRYGGHET för själsligt och fysiskt sargade människor som flyr från krig - till fredens öar.

Fru talman, vi hade nyligen en armenisk-azerbajdzansk delegation på besök, för att studera Ålandsexemplet. De var framför allt imponerade av tryggheten och tilliten i vårt samhällsbygge

Eller för att citera en av besökarna: Ålandsexemplet lever och kommer att segra

Tack för ordet

tisdag 4 november 2014

Invigning av Ålands kontaktpunkt för Central Baltic


Ärade åhörare,

Idag slår Central Baltic-programmet 2014-2020 formellt upp dörrarna på Åland, genom att och att vi idag officiellt öppnar Ålands kontaktpunkt, Contact Point Åland. Här kan du söka pengar, närmare bestämt 115 miljoner euro

Ålands kontaktpunkt har ansvar för att sprida information om Central Baltic-programmet, sammanföra kontakter i mellersta Östersjöregionen och med tiden presentera hur programmet förverkligas i Östersjöregionen.

Att Åland har en egen kontaktpunkt är häftigt. Finland har en kontaktpunkt, Sverige har en kontaktpunkt som betjänar Sverige – och nu har också Åland fått en egen kontaktpunkt.
Nu fördelas 115 miljoner euro som fördelas under programperioden till gränsöverskridande projekt inom kommuner, myndigheter, tredje sektorn och företag. Summan än förra programperiodens 96 miljoner. En tydlig signal om att kommissionen prioriterar detta samarbete.

Detta välkomnar vi även från landskapsregeringen. De ”stora nyheterna” i programperioden är en efterlängtad avbyråkratisering, ökad flexibilitet, samt att föreningar och företag nu kan ansöka om projektmedel, tidigare var det mest offentliga myndigheter. Det är nu otroligt viktigt att intresserade åländska aktörer är med från början. Det mesta av dessa 115 miljoner reserveras nämligen i början av perioden.

Projekten har fyra huvudkategorier, nämligen: Stärkande av regionens ekonomiska konkurrenskraft, hållbar användning av våra gemensamma naturresurser, ökad tillgänglighet i regionen, förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

 
Personligen har jag två typer av ”drömprojekt”:
 

-         Projekt som kan skapa grogrund för tillväxt och långsiktiga jobb i vår region, för det behöver vi i dessa tider då BNP sviktar. 

-         Projekt som skapar hållbarhet i Östersjön, som kan minska framför allt fosforutsläppen i vårt hav. 

Har du en idé som du vill ”testa” är du välkommen att kontakta Central Baltics kontaktpunkt. Informatör Ester Miiros' uppgift är att tillsammans med Central Baltics övriga personal lotsa dig fram till en bra idé som kan förverkligas och bidra till regional utveckling.
Jag förklarar härmed Central Baltics åländska kontaktpunkt - öppnad.