torsdag 17 december 2009

Bokslut för 2009

Idag är näst sista arbetsdagen före jullovet och exakt fyra månader sedan jag tillträdde tjänsten som specialmedarbetare i Bryssel. Det har hänt otroligt mycket under dessa fyra månader av idogt arbete. Östersjöstrategin har nu 20 miljoner euro budgeterat. Inte minst Åland, som ligger i centrum av Östersjön, har ett intresse av att strategin blir en framgång. Vi har tryckt på för en liberalare fiskeripolitik för småskaligt fiske och för mer dialog med fiskerinäringen. Och idag blev Haglund vald till ordförande för minoritetsintergruppen i parlamentet, och därmed talesman för de nationella minoriteter som finns representerade i parlamentet. I media har det berättats en del om vår gåva till Finrep - Ålands flagga. Vi kommer att fortsätta att arbeta för denna och andra åländska frågor.

Tack Carl, Axel och Heidi för fyra utomordentligt intressanta månader. Tack alla som tagit kontakt med synpunkter. Ibland har vi kunnat besvara frågan, ibland har vi lotsat vidare till den som vet - och det är dessa kontakter som gör det riktigt roligt att arbeta för Åland i Bryssel.

Önskar dig en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år!

P.S: Den 4.1-8.1 arbetar jag på Åland - så vi synes!