fredag 16 april 2010

Parlamentsaktivitet

I Helsingin Sanomat kunde man den 2 april läsa att europaparlamentariker Carl Haglund är "aktivaste lagstiftaren bland finländska europaparlamentariker". I artikeln hänvisades till ansedda och icke-vinstdrivande Votewatch (www.votewatch.eu).

Det som är mest intressant är att Haglund (tillsammans med ungraren Enikő Györi) nu är den mest aktive lagstiftaren av samtliga 736 europaparlamentariker. Haglund har lämnat ändringsförslag till hela 19 olika betänkanden från Europaparlamentet. Det ska nämnas att genren inte är den lättaste. Det är ingen konst att skriva på närvarolistor i plenum, men om man ska lägga fram ändringsförslag till direktiv och förordningar behöver man veta vad man gör - och gärna ha en stark ställning i parlamentet för att alls få igenom förslagen.

Det finns flera skäl att vara kritisk till Votewatch: Dels noterar Votewatch över huvudtaget inte engagemang i s.k. intergrupper eller uppdrag den politiska gruppens "skuggföredragande" i olika frågor. Detta till trots är det både glädjande och uppmuntrande med besked som det här. Det stärker motivationen och tron på att påverka.

Jämförelsen där Haglund toppar europaparlamentarikerna