söndag 11 maj 2014

Rösta på nummer 179

Bästa ålänning, det är nu det gäller. På onsdag inleds förhandsröstningen i Finland (14-20.5) och utomlands (14-17.5) i Europaparlamentsvalet. I detta val kan vi rösta in den åländska kandidaten Britt Lundberg i Europaparlamentet. Möjligheterna är bättre nu än någonsin. Det här är det enklaste sättet att få en plats i parlamentet och vi kan få det nu. Allt hänger på om du, din familj och dina vänner röstar.

Jag kommer att rösta på Britt för jag vet att hon grejar detta. Hon visade som Ålands representant i Regionkommittén stor aktivitet, att hon kan det europeiska ”spelet” och att hon kan uppnå resultat.

Det här är ett viktigt val för Åland. Och det är vi som avgör det. Det är bara vi som kan visa att Åland bryr sig om att ha inflytande i EU. Det är vi som kan rösta in en åländsk MEP. Låt oss försöka glömma parti- och personmotsättningar för ett enda val. Låt oss rösta åländskt.

torsdag 8 maj 2014

Rösta, rösta, rösta!

Fick idag ett anonymt, handskrivet brev utan avsändare. Brevet innehöll flera sakliga och intressanta frågor. Tänkte här besvara en av dem.

"Varför ställer vi upp för Sfp i Europaparlamentsvalet? Vi avsäger ju oss möjligheten till en egen plats. Heter inte detta konkludent handlande på fint språk?"

Varför ställer de tre största åländska partierna upp en åländsk kandidat på Sfp:s lista? Och innebär detta att vi avsäger oss en egen åländsk plats? Mitt korta svar är nej, tvärtom.

Att vi ställer upp tillsammans med Sfp: innebär att vi får en reell möjlighet att få vår kandidat invald i Europaparlamentet. Detta förutsätter att Britt Lundberg gör ett bra val också på fastlandet, vilket hon ser ut att göra. Och det är detta som gör årets val så spännande. Om en annan av Sfp-kandidaterna blir vald, så utser vi en åländsk specialmedarbetare, vilket har gett oss goda möjligheter att påverka i Europaparlamentet.

Att åländska partier ställer upp tillsammans med Sfp innebär inte att landskapsregeringen avsagt sig möjligheten till en egen europaparlamentariker. Den frågan driver landskapsregeringen fortfarande och den är högt prioriterad i Ålands EU-redogörelse. Jag skulle i stället argumentera för att Åland fick bättre möjligheter att driva frågan om en åländsk parlamentsplats, då vi gemensamt räddade det finlandssvenska mandatet i 2009 års europaparlamentsval. Då fick vi Ålandsvänliga krafter "på plats" i Bryssel som kunde lägga ändringsförslag om en åländsk parlamentsplats och vi fick dessutom nya kontaktytor gentemot Helsingfors.

Ett argument som jag har använt mig av, i kampen för en åländsk parlamentsplats, är att Åland i valet 2009 hade det näst högsta valdeltagandet i hela Finland. Ett högt valdeltagande 2014 skulle vara ett tydligt besked om att Åland vill påverka i EU och det skulle ge oss åländska politiker ett till argument för en åländsk parlamentsplats. Därför är det så viktigt att rösta i detta val.

Om sex dagar inleds förhandsröstningen och då är det du som har makten. Du kan då rösta på kandidat nr. 179 eller på någon helt annan. Men det viktigaste är att rösta, för genom att rösta visar vi att vi bryr oss om att ha inflytande i EU.


P.S: Idag utkom för övrigt bildningsförbundets bok "Svenskfinlands röst". På sida 47-51 berättar jag om arbetet med Ålandsfrågorna i Europaparlamentet.