söndag 21 februari 2010

Bort med snusförbudet

År 1992 förbjöds försäljning av snus i EU, 2 år före Finland och Sverige gick med i EU. Sverige fick ett undantag från snusförsäljningsförbudet i samband med EU-anslutningen. Av okänd anledning fick inte Finland samma undantag. En del påstår att Finlands förhandlingsläge var svagt, andra menar att Finland helt enkelt valde att driva andra frågor.

Det är nu våren 2010. Snusförsäljningsförbudet är fortfarande i kraft och har spritts till 26 medlemsländer. Det är dessutom dags för EU:s tobaksdirektiv (2001/37/EC) att ses över. Som tobaksdirektivet är utformat idag förbjuder det försäljning av snus i EU, men tillåter tobak som röks, nässnus - till och med amerikansk och indisk tuggtobak. Men inte snus. Tuggtobaken omfattas inte av det "orala tobaksförbudet", eftersom den elegant har uteslutits ur definitionen för en "oral tobaksprodukt" i direktivets inledning.

Ett så pass välriktat förbud mot en enskild produkt på hela EU:s fria marknad måste rimligtvis ha en mycket god orsak och måste vara baserat på väldigt solida och objektiva kriterier. Och det är just det som är grejen. Var är dessa kriterier?

Jag är emot snusförsäljningsförbudet, men det har inget att göra med att andra tobaksprodukter skulle innehålla mer eller mindre gifter, eller att snusbruk bara skadar den som snusar, medan tobaksrök skadar också tredje parter. Det har att göra med att det helt enkelt inte finns någon vettig grund till varför snuset skulle särbehandlas och totalförbjudas i EU, medan andra tobaksprodukter är OK. Ett totalförbud är det kraftigaste vapnet som finns i den interna marknadens verktygslåda, så förbudet måste vara välgrundat. Annars är det oproportionerligt - och om kriterier helt saknas - till och med godtyckligt.

Under 2010-2011 skall tobaksdirektivet ses över av kommissionen. Sannolikt kulminerar kommissionens rundrågningar i att kommissionen lägger fram ett förslag till nytt tobaksdirektiv för Europaparlamentet under våren 2011.

Rätt tid att påverka är alltså väldigt snart. Låt oss då placera snuset där det hör hemma - bland andra tobaksprodukter som är tillåtna i EU, men som enskilda länder kan beskatta eller förbjuda om de finner att det skadar folkhälsan.

Bort med snusförsäljningsförbudet.