fredag 27 november 2009

Fiskeria fiskera

Den här veckan var en s.k. "röd" vecka, vilket innebär att hela parlamentet packas i boxar och skyfflas över till Strasbourg med tåg, flyg och privata bilar. En process, vars ekologiska och ekonomiska hållbarhet ofta ifrågasätts.

Resan fick en extra krydda, eftersom vi fastnade i en trafikstockning i en tunnel, på grund av två trafikolyckor. Vi missade tåget och var tvungna att improvisera, dvs. köra till Strasbourg. Vi hann precis till den politiska gruppens möte - och sen rullade det på som vanligt.

Eftersom Carl är vår politiska grupps skuggrapportör för reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, ordnade vi ett möte för alla medlemmar av liberala gruppen (ALDE), för att höra vad de anser om reformförslaget. Mycket bra saker kom fram under detta möte - och vi är överens om att framtidens utmaningar är bl.a. att en gång för alla avskaffa utkast av halvdöd fisk i EU-vatten, minska fiskeflottans överkapacitet i EU - och anlägga en mer ekosystembaserad approach. Det var också flera i gruppen som stödde en regionalisering av fiskeripolitiken och ökad självförvaltning.

Annars var det en fysiskt uttröttande vecka - som Strasbourgveckorna tenderar att vara. Det blir lätt så, när man klämmer in fem dagar på tre dagar. Å andra sidan är just atmosfären och intensiteten med att arbeta i Strasbourg en av de intressantaste sakerna i jobbet. De tre dagarna blir liksom ett koncentrat på gott och ont -och sen återgår man till den "normala" rytmen i Bryssel.

Nästa vecka får vi gäster i form av en besöksgrupp från Finland, det blir utskottsmöten - och så kommer jag till Åland på privat resa över helgen. Vi kanske ses där?

fredag 20 november 2009

20 miljoner för Östersjön

Denna vecka har vår stab åstadkommit något stort, som fått rätt lite medieuppmärksamhet. Vi har försett Östersjöstrategin med en summa på 20 miljoner euro i EU:s budget. Detta är stort, med tanke på att utgångsläget: det svenska ordförandeskapet - och finska regeringen motsatte sig det. Nu har vi fått med oss parlamentet, finska regeringen - möjligen också svenska ordförandeskapet.

Idén med Östersjöstrategin har ända från början varit att inga nya pengar behövs för den - alls. Den skulle finansieras genom ett kreativt användande av existerande strukturfonder. Vår linje har ända från början varit att det behövs en grundfinansiering för att komma igång med utnyttjandet av strukturfonderna - det behövs någon som övervakar och verkställer - och som får betalt för att göra det. Framför allt är denna summa avgörande för om Östersjöstrategin blir en framgång eller inte - och om det kommer efterföljande strategier, såsom Donaustrategin. Den är också avgörande för om du får ett vettigt svar - ifall du går till en myndighet med en bra projektidé för t.ex. Östersjöns miljö och vill få igång det.

Tack Calle, Axel och Heidi. Ni har gjort ett fantastiskt jobb.

torsdag 19 november 2009

Åländsk flaggöverräckning i Bryssel

Nu har Finlands ständiga representation vid EU en egen Ålandsflagga. Den har vandrat från landskapsregeringen, via riksdagsledamot Elisabeth Nauclér och oss, ända fram till Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen.

Först tog vi lite bilder framför representationen.Efter detta gick vi in i representationsbyggnaden och anmälde avtalat möte med ambassadör Store. Jag höll flaggan under bägge armar, tvättad och reglementsenligt ihopvikt så att bara det blåa syntes. När vi kom in till ambassadör Store höll Haglund ett kort tal, överräckte ett brev och ett åländskt bordsstandard/bordsvimpel. Efter detta överräcktes den åländska flaggan i Stores händer. Nu ligger dock beslutet om hissningen av flaggan inte på Stores bord - utan hos utrikesministeriet.

Min förhoppning är att utrikesministeriet ser den fulla potentialen i detta. Ålands lagting kommer sannolikt, som sista lagstiftande församling i Europa, att godkänna Lissabonfördraget den 25: november i år. I samband med att Lissabonfördraget godkänns kunde representationen förslagsvis ordna en liten mottagning och därefter hissa Ålands flagga. Skulle se särskilt snyggt ut om detta kunde ske före fördragets ikraftträdande den 1 december.

lördag 14 november 2009

Om lobbare och lobbare

Mycket av mitt jobb går ut på att nätverka - inom "normal" politik skaffar man behövlig information genom olika system: lagtingets söksystem, utredningar, osv. I europaparlamentet är det kontakter som gäller - det gäller att ha kontakter till kommissionen, goda kontakter till den egna politiska gruppens administration, utskottenas sekretariat för att bilda sig en helhetsbild i myllret av människor och processer. Men det finns en grupp människor som faktiskt tar kontakt med oss för att ge information, fakta, utredningar - och ibland till och med direkta röstningsinstruktioner. Och vi som jobbar i parlamentet gillar det.

Först en rejäl brasklapp: lobbare är en otroligt heterogen grupp. Staten har lobbare, bankerna har lobbare, landsbygdsproducenternas centralförbund och människorättsaktivister har lobbare. Det finns många olika lobbartyper - mer och mindre seriösa. De som håller en saklig linje och de som uppenbart manipulerar fakta. En intressant specialart av lobbarna är de som dyker upp under plenum i Strasbourg. De vet att ingen egentligen har tid med dem, så deras specialitet är att pressa ihop sitt budskap till ett kompakt paket på 10 minuter och reserverar 5 minuter för att ge instruktioner om hur de vill att mepparna helst ska rösta.

De skickligaste lobbarna är många gånger de som själva jobbat vid parlamentet. Förra veckan hade en lobbare med sig ett färskt exemplar av Hufvudstadsbladet (!) från flygfältet. Hon kände till att vi, i vårt jobb, läser e-tidningar tills ögona blöder - och att alternativet är att köpa en specialtryckt upplaga av Hbl för 6 €. En enkel gest som inte kostade henne någonting (tidningen var gratis på flyget), men som fick mig att lyssna lite extra noga på budskapet.

fredag 6 november 2009

Läget i Bryssel

En intensiv arbetsvecka börjar lida mot sitt slut. Det har varit en spännande vecka, inte minst med tanke på att Lissabonfördraget kommer att träda ikraft så snart som den 1 december.

Många medborgare har tagit kontakt under veckan - en del har hamnat i kläm på grund av en myndighets konstiga tillämpning av ett direktiv, ibland handlar det om att påverka en rättsakt som behandlas i pralamentet. Vi gör vårt bästa för att besvara frågor, lobba, lösa problem, och ibland lotsa vidare till den som kan lösa problemet. Det är på sitt och vis en väldigt givande sida av att vara specialmedarbetare.

Nu börjar klockan närma sig halv 10 och det börjar bli dags att ta helg. Imorgon ska jag och sambon köpa lite kläder, på söndag åker vi för att hälsa på en vän som bor i franska Amiens - en vän som jag känner från min tid som åländsk elev i Red Cross Nordic United World College. Ska göra mitt bästa för att glömma jobbet under två dagar, jag lovar ;)