lördag 29 juni 2013

Satsa på Nordjobb!

Nordiska rådets näringsutskott möttes i veckan på Åland för att fatta beslut om hur vi ska förhålla oss till de nordiska budgetnedskärningarna. Mestadels har denna punkt varit en rätt trist historia om var vi nu ska skära ner, men ett enigt utskott fattade faktiskt beslut om att Norden bör utöka anslagen för Nordjobb med 2 miljoner danska kronor. Detta är en viktig satsning för åländska ungdomar, mot ungdomsarbetslöshet.

Den åländska ungdomsarbetslösheten varierar kraftigt med säsongen. Den är i regel som högst i december med ca 10% och lägst i juni med ca. 5-6 % (Se ÅSUBs rapport sida 3 här). Nordjobbs effekt på den åländska arbetsmarknaden har hittills varit att Norden lånar arbetskraft till oss över sommaren, närmare bestämt 30 st. nordiska sommarjobbare när de behövs som mest på Åland. Från Åland brukar varje sommar ca 3 Nordjobbare åka ut till Norden för att få nordisk arbetserfarenhet. Det finns alltså en enorm underutnyttjad potential för åländska ungdomar (18-28 år) som vill ut och jobba i Norden. De ålänningar som deltagit i Nordjobb kan inte bara vittna om att det varit förbaskat kul, det har också varit värdefullt för dem att få arbetserfarenhet och därmed en fot i den nordiska arbetsmarknaden.

Vad betyder satsningen för det åländska samhället? Mycket. Först och främst är Nordjobb en stor möjlighet för åländska ungdomar som söker arbete och nya, nordiska erfarenheter. För ett stort land som Norge eller Sverige är Nordjobb närmast en pikant krydda på den inhemska arbetsmarknaden. På Åland har vi i snitt ca 100 arbetslösa ungdomar under 25 år. Om ca. 30 av dem skulle vara intresserade av att jobba några månader på Island, Färöarna eller i Finland så skulle detta ha en positiv verkan på den åländska sysselsättningen. En nyhet är dessutom att det nu är möjligt att söka Nordjobb utanför sommarsäsongen, vilket ger åländska ungdomar en möjlighet att söka också i t.ex. november-februari då ungsomsarbetslösheten är som mest kännbar.

Nordjobb är ingen mirakelmedicin som kommer att radera den åländska ungdomsarbetslösheten, men det är en hittills outnyttjad medicin som nu får ännu kraftigare verkan. Min övertygelse är att landskapsregeringen gjort rätt när man satsat på sommarlovsentreprenörer och (nyligen) utökat antalet studieplatser på handelsläroverket. Ingen av dessa åtgärder kommer ensamt att lösa problemet med ungdomsarbetslöshet, men flera olika åtgärder i kombination kan göra det.

Wille Valve (M)

Kontakta Nordjobb på Åland

söndag 16 juni 2013

Bilder från Finlands delegations besök på Åland

En betydande del av Finlands delegations besök på Åland var sakorienterad. Besöket gav en solid plattform för lagtingsledamöter att diskutera med riksdagsledamöter om nordiskt energisamarbete, inmatningstariffer och utvecklandet av den åländska självstyrelsen. Politiskt tror jag det sistnämnda var av störst betydelse - att riksdagsledamöterna tog ställning till det arbete som Jansson-kommittéerna och Aalto-kommittén gjort.


Programmet hade också en mera lättsam del.

Nåja, inte fullt så lättsam.

Ett av de värdefullaste inslagen var då Ulla-Lena Lundberg guidade oss och berättade om bakgrunden till sin Finlandia-prisade Nordiska rådet-nominerade bok "Is". Lundberg besitter dessutom närmast otroliga insikter om bronsålderstiden på Kökar.

Sammantaget var det ett värdefullt besök som gav åländska och finländska politiker möjlighet att träffas och diskutera gemensamma utmaningar. Ser fram emot att stå värd för nästa Nordiska möte då Nordiska rådets näringsutskott möts på Åland den 25-27.6.