onsdag 19 maj 2010

Åland i fiskeriutskottet

I måndags hölls ett extraordinarie fiskeriutskottsmöte, för europaparlamentarikerna kunde diskutera kommande lagstiftning med fiskerikommissionär Damanaki. Det var ett bra möte, där fokus låg på reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Mitt intryck är att kommissionären bemödar sig om att vara tydlig och benämna saker vid deras rätta namn. I slutet av debatten påminde europaparlamentariker Marek Gróbarczyk (Polen) om att utskottet för en månad sedan hörde en fiskare från Åland (Ålands fiskares verksamhetsledares Fredrik Lundberg), där "fisket alltid varit en viktig näringsgren". Gróbarczyk hade frågat Lundberg vad EU kunde göra för de åländska fiskarna, varvid Lundberg med glimten i ögat svarat "bara lämna oss i fred".

Det känns bra att de saker vi arbetar för får någon slags avtryck, att budskapet går fram och dessutom upprepas i en fiskerikommissionärs närvaro. Det gäller dock att minnas att Gróbarczyks linje tills vidare varit lite väl radikal. Ur hans inlägg får man lätt intrycket att han skulle vilja återgå till 26 olika fiskeripolitiker. Detta är, som jag ser det, varken realistiskt eller önskvärt. Däremot är det idé att arbeta för betydligt större autonomi och regionalt beslutsfattande inom det småskaliga, kustnära fisket. Det förvaltas bäst, så nära verkligheten som möjligt.

tisdag 11 maj 2010

Informell påverkan

Den här månaden har varit extra lärorik av flera orsaker. Dels satte isländska askmoln och brittiska val lite extra fart på det politiska arbetet. Dels har jag fått öva mig en del på lobbning, eller s.k. informell påverkan. Hur påverkar man egentligen i en kommitté där ens egen europaparlamentariker formellt sett inte sitter? Det mest uppenbara svaret är kontakter, andra europaparlamentariker, deras medarbetare - men det finns också en myriad av tjänstemän runt omkring. Om man vet vem som gör vad och varför, så går det att åstadkomma en hel del.

Då jag arbetade för Ålands fredsinstitut publicerades en rapport som handlade om att Åland bör använda inte bara sina formella påverkningsmöjligheter - också informella, t.ex. i förhållande till kommissionen. I praktiken finns ett aber. Informell påverkan förutsätter, precis som lobbning, att man är på plats, tillgänglig och kan ta ställning.

Det är både spännande och utmanande :)