fredag 12 december 2014

1 år i regeringen, 1 kvar

Har nu suttit 1 år i landskapsregeringen. Det finns sånt jag är nöjd över att ha fått gjort, sen finns det sånt som återstår att göra. Nöjdast är jag över:
 
- De finska lagändringar vi åstadkommit. Dom innebär att Ålands kommuner kan börja ta emot flyktingar.
- Att det nya polishuset "rullar på".
- Att Ålands ombudsmannamyndighet nu har startat.
- Att ÅDA (Ålands digitala agenda) inleder sin verksamhet under 2015. Detta hör till finansministerns område, men har konsekvenser för flera saker på mitt bord, bl.a. valreform, sotning och brand- och räddningsverksamheten.
- Att min avdelning, kansliavdelningen från den 1 januari 2015 blir ett regeringskansli som fokuserar på de självstyrelsen, hembygdsrätten och EU. 
 
Under 2015 ska det bli extra spännande med:
- Samhällsservicereformens breddgruppsmöte i februari, där vi presenterar några beståndsdelar i reformen.  
- Valreformsarbetet som startar i januari 2015
- Jordförvärvsreformen.  
- Den nya hemsidan som är avsedd att sjösättas under sommaren 2015.
 
En extra "krydda" i arbetet har varit Regionkomitténs möten, som gjort det möjligt att träffa t.ex. europaparlamentariker och Finlands EU-ambassadör, vilket har varit värdefullt i Ålands externpolitiska arbete. Också detta arbete kommer att reformeras under 2015, vilket kommer att innebära ett samlat grepp och ett samlat meddelande från landskapsregeringen om hur vi arbetar med externpolitik.
 
Önskar dig en God jul och ett gott nytt år 2015!