lördag 31 december 2011

Gott nytt år 2012


År 2011 blev jag far, invald i Ålands lagting, flyttade från Bryssel till Jomala med min lilla familj och stora flyttlass. Nytt jobb, nytt hus, nytt liv. 2011 var förändringarnas år. Övervägande positiva, men - som alltid i livet - också en del mindre roliga. Efter 2011 finns inte längre vår hund Atte i vår skara.

Ute i världen kommer 2011 att också minnas med obehag. Året då "kommendör Breivik" spred skräck i en hel nation. Året då Usama bin Laden halvlagligen avrättades på Pakistansk mark. Men också året då den "arabiska våren" spred sig som en löpeld och regimer föll som korthus. Året då Rysslands folk fick nog av sina makthavare och organiserade största demonstrationerna sedan Sovjetunionens fall.

I åländsk politik skedde något av en diskret revolution. Medelåldern har länge varit hög och ungefär samma gäng har valts in, år efter år. 2011 blev året då Ålands folk tydligt röstade för förändring. En stir skara nya lagtingsledamöter intog "marmorborgen". Det sittande lagtinget är en mångkunnig skara, vilket åtminstone ger mig viss optmism inför framtiden

2011 blev också året då svallvågorna från krisen började nå Åland i form av nedskärningar på Ålandsbanken, krisande kommuner och färre ordrar för fraktrederierna. Vi lagtingsledamöter har ett tufft jobb framför oss, för att minimera krisens inverkan på den åländska vardagen. Ett jobb, som jag, svårigheterna till trots, kommer att ta mig an med glädje.

250 stycken tack för det gångna året 2011.
Hoppas att år 2012 blir ett gott år för dig.

Bästa hälsningar,
Wille Valve (M)
lagtingsledamot

tisdag 20 december 2011

Dubblering av fiskodlingen?

Det är i regel svårt att bli upphetsad över budgetmotioner. Ändå var det nästan detta som skedde då jag läste liberalernas budgetmotion nr. 13 om "Konkreta åtgärder och stöd för att säkra fiskodlingens framtid i skärgården". I motionen konstateras att "Näringslivet har krympt och blivit riskfyllt ensidigt. De fem (5) största företagen står för 90% av beskattningsbar inkomst på 6.4 MEUR".
OK, så skärgården är alltså ensidigt beroende av fiskodlingen. Och lösningen? Den lyder:

"Landskapet besluter om kraftiga åtgärder för att utveckla och skapa förutsättningar för att dubblera fiskodlingen i Skärgårdshavet på ett hållbarare och mer kretsloppsbaserat sätt under 2011-2014". Under budgetdebatten äntrade jag talarstolen och undrade om detta verkligen är liberalernas linje i fiskodlingsfrågan. Är detta politiken de hade fört om de nu hade varit i regeringsställning? Hade de dubblerat fiskodlingen? Svaret jag fick kom dels från Katrin Sjögren, dels från Torsten Sundblom. Sjögrens svar löd att liberalerna fortsättningsvis sätter hållbarheten i främsta rummet, medan Sundblom inte verkade se några större problem med en dubblering av fiskodlingen.

För tydlighetens skull: Om vi nu skulle göra de åländska fiskodlingarna hållbara och kretsloppsanpassade, så vore det helt OK att dubbla och tredubbla fiskodlingen. Det är egentligen "bara" utsläppen som är problemet. År 2010 släppte Åland ut 40,4 ton fosfor. 25,5 ton av detta kom från fiskodlingarna.

Jag är för min del övertygad om att en dubblering av fiskodlingen inte löser några problem. Vi moderater flaggade i valet för att vi vill investera skärgården. Ca 65 miljoner euro på lång sikt, i bland annat kortrutt. Men vi behöver också få en näringspolitik för skärgården och ge skärgården fler ben att stå på än fiskodlingen.

Vill du se budgetmotionen med egna ögon? Gå in här och sök på BM 13/2011-2012.

torsdag 15 december 2011

Börjar så smått landa...

Nu är det två veckor sedan jag, min sambo och vår 8-månaders bebis åkte ner till Bryssel, städade och putsade upp lägenheten, flyttade ut alla grejer och fick lägenheten uthyrd. Såhär i efterhand gick allt otroligt smidigt, även om vi nog slog något slags nytt rekord i total mängd incheckat bagage. Vi har flyttat in i vårt nya hus i Jomala och packar som bäst upp de sista lådorna i ett rum som ännu ska tapetseras.

I lagtingsarbetet råder "lugnet före stormen", dvs. före budgeten ska börja avhandlas. I lag- och kulturutskottet behandlar vi Europeiska rådets - ruggigt okontroversiella - stadga om kommunal självstyrelse och ltl Danne Sundmans motion om att införa svensk tid på Åland. Utlåtandet om det sistnämnda torde kunna väcka visst intresse i medierna.

I Europaparlamentet har europaparlamentariker Carl Haglund visat framfötterna, genom att förmå parlamentet att förkasta fiskeripartnerskapsavtalet med Marocko. Beslutet är inte bara en stor seger för Carl som har varit parlamentets föredragande i frågan, det är framför allt en seger för det sunda förnuftet. En utvärdering har konstaterat att avtalet är ekologiskt ohållbart, en dålig affär för EU och inte ens leder till några sociala förbättringar. Till detta kommer att FN betraktar Västsahara som ockuperat och avråder från att fiska i västsaharensiska. Till och med USA utesluter västsahara från sitt frihandelsavtal

.

Så: Bra jobbat Calle & Co! Jag är uppriktigt glad över att Europaparlamentet förkastade detta bedrövliga avtal, det gör att det åter finns hopp om att man kan känna någon slags stolthet över EU. Åtminstone till den delen det handlar om fiskeriavtal.

torsdag 1 december 2011

Riv gränshindren II

Igår hade jag den stora förmånen att få delta i den nordiska konferensen "Tillväxtpotential - varför Norden inte har råd med gränshinder". Konferensens huvudsyfte var att koppla ett grepp på det lätt abstrakta temat gränshinder. Som deltagare kan jag konstatera att det lyckades.

Den åländska uppslutningen var mycket god. Med var min kollega i från NR-delegationen Anders Eriksson (Åf), Daniel Dahlén från Ålands näringsliv och Gunnar Westerholm, med sin solida erfarenhet av att stångas med gränshinder. Med tanke på konferensens rubrik skulle man ha kunnat vänta sig ett huvudbudskap om att Norden i dessa kärva ekonomiska tider inte har råd med gränshinder som hämmar den ekonomiska tillväxten. Delvis var detta också budskapet, men delvis konstaterade konsultföretaget Copenhagen Economics att ca 80% av gränshindren hänför sig till arbetsmarknaden, sociala rättigheter och arbetares rättigheter.

Först kom arbetsgivarens perspektiv: En entreprenör från Bergen i Norge berättade om hur han hyr ut kranar till stora byggen runt omkring i Norge. Han fick ett uppdrag som krävde en exceptionellt stor kran från Belgien eller Holland. Denna kran fick han tag på, problemet var bara att norska skattemyndigheterna krävde att han skulle betala importmoms för att ta in kranen i Norge. Summan var större än värdet på hans egnahemshus och han kunde inte förmå skatteverket att skriva under en försäkran om att han får pengarna tillbaka, så han var tvungen att tacka nej till det lukrativa uppdraget som istället gick till ett utländskt företag. Det kan knappast ha varit den norska lagstiftarens mening.

Därefter kom arbetstagarens perspektiv: Svensken Lars-Eric som råkade ut för en våldsam arbetsolycka i Danmark, ramlade 5 meter ner mot ett betonggolv och fick permanenta nackskador. Ännu sjukskrivningen fungerade bra, men när det blev dags för rehabilitering tog varken Sverige eller Danmark något ansvar för honom. Detta på grund av att Danmark har ett undantag i den allmänna EU-regeln om att det är arbetsstaten som ska sörja för rehabilitering. Lars-Erics berättelse var chockerande, då han berättade om hur han tvingats åka tåg (med nackskador), för 4 dagars "arbetsmarknadspolitiska åtgärder" i veckan.

Vi kom på sätt och vis till gränshindersproblemens kärna, då svenska handelsministern Ewa Björling berättade att hon åkt malmbanan från Kiruna till Narvik med sin norska kollega, och att man var tvungen att byta ut den svenska lokföraren mot en norsk på gränsen, eftersom lokförarutbildningen är lite annorlunda. Hennes norska kollega försvarade sig med att signalsystemen "nog är lite annorlunda" i Norge och att det ställer vissa krav på säkerheten (!). Moderatorn Jan Wifstrand förmådde dock ministrarna att medge att det inte torde vara omöjligt att finna en lösning på denna fråga.

Det fanns också gott om positiva, stora och små exempel. Ett "undanröjt" gränshinder är att man nu lagligt kan åka taxi från Torneå till Haparanda och tvärtom. En av talarna jämförde Öresundsregionen med Haparandaområdet och konstaterade att om man fått till stånd ett ambitiöst, gränsöverskridande myndighetssamarbete i Öresundsområdet, så är attityden i Haparandaområdet snarare "visst, vi grejar brand- och räddningsväsende, sophantering, fungerande polissamarbete... bara ni inte berättar till Stockholm eller Helsingfors".

Seminariets höjdpunkter för min del var dels Sveriges handelsminister Ewa Björling som är otroligt inspirerande att lyssna på, dels Finlands social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, vars debattinlägg var ett kraftfullt inlägg för att Finland behöver en servicereform, behöver se över sättet kommunerna producerar tjänsterna på - och se till att skattebetalarna få valuta för pengarna. Detta eftersom försörjningskvoten i Finland är högst i Norden - varje skattbetalare försörjer flest antal andra människor. Om jag inte missminner mig är siffran (enligt Nyan) ännu högre på Åland.


Så, vad kan vi nordiska parlamentariker göra för att undanröja gränshinder? Enligt Ole Norrback bör vi ta in det i vår parlamentariska vardag och i varje utskott ställa frågan "skapar detta nya gränshinder?" på samma sätt som man frågar vad det har för ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för jämställdheten. Jag tog upp frågan på dagens utskottsmöte i lag- och kulturutskottet och kommer att fortsätta driva frågan också i andra forum.

Finns det några nackdelar för Åland med att riva gränshinder? Delvis, ja. Mycket av gränshindersrivandet handlar om att harmonisera regelverk i stora som små frågor. Att harmonisera åländsk lagstiftning med t.ex. rikslagstiftning kan vara en smart lösning i vissa, enskilda fall men det är sannerligen inte någon universallösning. Då vore det bättre med en allnordisk lösning, som förhandlats fram på ett nordiskt plan och får gälla i samtliga nordiska länder. För det ska sägas, att vi nordbor är i Europeisk jämförelse redan rätt bra på att riva gränshinder - men vi kan bli mycket, mycket bättre.