tisdag 3 juli 2018

Varför Almedalen? Ja säg det.
Detta är MSÅ:s ordförande Annette Holmberg-Jansson och M-ordförande Ulf Kristersson. De hade möjlighet att träffas under otvungna former på Moderatminglet dit vi anmält samtliga åländska moderater på plats. Annette och Ulf pratade länge om samarbetet M-MSÅ och Sverige-Åland.

Jag menar att detta är bra. Bra för Åland att ha goda relationer både österut och västerut. Det är det vi får i Almedalen.

Tänkte ta mig an några påståenden om Almedalen:

"Almedalen är en klubb för inbördes beundran där folk trippar omkring och smuttar å rosévin"

Svar: För åländska politiker och tjänstemän är Almedalen vanligt arbete dagtid, då vi arrangerar seminarier, deltar i seminarier och bemannar tälten. Kvällstid ordnas mingel och det är alltid en bra idé att delta i dem. Det är där man lär känna människorna man jobbar med dagtid. Jag förnekar dock inte rosévinets existens, det har blivit något av en ironisk symbol för hela Almedalen och kan förekomma bland dem som varit driftiga/dristiga nog att anmäla sig till mingel. Också Åland ordnar ett uppskattat mingel ombord på SARS för vänner av Åland.

"Vi får inget för våra skattepengar!" 

Min vardag består i att kämpa för svenska läkares rätt till tjänstgöring på Åland, värna svenska psykologers möjlighet till lika tjänstgöring och så vidare. I detta arbete är det ovärderligt att känna dem i riksdag, departement, regering och EU. Dessutom värdefullt att lära känna sakkunniga, som också kan ha något att säga till om i frågorna.

Att delta i Almedalen ger politiker med kunskap och koll på läget. Hela Almedalsveckan kostar Åland strax över 20.000. Då ingår logi ombord på SARS och mat. Det är ett kostnadseffektivt sätt att  höja kunskapsnivån, bygga relationer och lösa problem innan de uppkommer.

"Joo joo, ni lyfter säkert lön och dagtraktamenten med!!!"

Här är grejen: Vi lyfter samma lön oavsett om vi hade varit i Mariehamn eller i Visby.

Vad gäller dagtraktamenten så lyfter jag det för de dagar då jag betalat all mat (2 dagar) ur egen ficka. För de dagar då jag bott ombord på SARS är dagtraktementet minimalt. Dagtraktementets grundidé är ju att det ska vara plus-minus-noll i slutändan. Du ska inte personligen bli ekonomiskt lidande för att du är på tjänsteresa, men du ska inte heller tjäna på det.

Men jag vill ge kritikerna rätt på en punkt. Det är inte alls sagt att Almedalen är det ultimata svaret på allt. Nya evenemang uppkommer, bl.a. Ålands eget - Alandica Debatt. Utvecklingen sker snabbt och det betyder att vi varje år måste ta ställning till exakt vad som kan ge Åland mest nytta.

Nu återstår en sak ännu innan hemfärd: Ska delta i en tillgänglighetsdebatt och lyfta fram Åland som positivt exempel. Vi syns snart på Åland igen!