onsdag 21 april 2021

Anförande om alkohollagen den 21.4.2021

Talman,

Vi har under det gångna året pratat mycket om vikten av att få hjulen i rullning igen. Många ord har yttrats om att vi måste få ner den historiskt höga arbetslösheten på över 10 %. Goda råd är fortsättningsvis dyra. Nu har då landskapsregeringen kommit med ett konkret förslag, där man säger att här har vi något som kan öka sysselsättningen, kan få i gång hjulen lite under sommaren. En enhällig landskapsregering framför att det är jättebra om vi kan få lagen i kraft så snart som möjligt, utskottet instämmer och lägger allt annat åt sidan för att behandla denna... blankettlag, för det är det vi pratar om nu. Nu är jobbet klart och betänkandet ligger på bordet. 

Och vad gör vi då i denna sal? I måndags föreslog ltl Toivonen återremiss till Finans- och näringsutskottet. Idag föreslår Toivonen att lagen sänds tillbaka till regeringen. Övriga oppositionen kom med förslag om bordläggning på en vecka. Det blev omröstning och bordläggningen blev "bara" 2 dagar. Flera talare framhöll att de absolut inte hatar näringslivet på något sätt. Och rätten till bordläggning har oppositionen, inget snack om det.

Idag presenteras klämmar till förslaget, vilka i sig innebär ytterligare bordläggning in i nästa vecka. Ikraftträdandetidpunkten lär då skjutas fram med 1 månad, ta en titt på Ålandsdelegationens sammanträdestidpunkter så ser ni varför. Jag tycker det här är ett ganska beklagligt ögonblick. Det vi pratar om idag är... en blankettlag som har beretts ca 4 år, för att vara genomtänkt och socialt ansvarsfull.

Jag tycker verkligen det är tråkigt att vi fortsätter dra detta i långbänk. Våra tjänstemän har jobbat med detta i 4 år, beredningen har varit omsorgsfull och omfattat 2 remissrundor, 2 regeringar har jobbat med frågan, utskottet har lagt mycket tid på en lag. Som inte skiljer sig mycket från den första skissen.  Det vi gör nu i denna sal drabbar Ålands företagare, det drabbar dem som sliter och betalar skatt som blir - till våra månadslöner som utbetalades för 4 dagar sedan. 

Lagförslaget berör Ålands företagare. Ålands företagare är ingen anonym, grå massa. Det är människor med drömmar och förhoppningar. Människor som har satsat sina liv, delvis fått sina drömmar sönderslagna av en pandemi, människor som söker efter något hopp, något att bygga framtiden på. De här människorna lyssnar på oss idag och undrar: Hur ska det bli? 

För mig som är det en självklarhet att ge mitt bifall till ett förslag som gör livet enklare för de människor som är våra företagare. Det är en självklarhet att det ska vara enklare för våra företagare att bedriva catering, det är en självklarhet att du inte ska behöva betala ny avgift för varje gång.

Och det är också en värderingsfråga. De otrevliga, fulla vuxna som ledamoten Fellman beskrev finns förstås och kan utgöra ca 3-4% av befolkningen. Ska vi då bygga lagstiftningen som om 100% av befolkningen var fulla, otrevliga vuxna? Nej det ska vi inte! Vi ska ha frihet under ansvar och friheten upphör om du inte kan bete dig.

Tack för ordet.

måndag 19 april 2021

Anförande om alkohollagen den 19.4.2021

Talman,

Social- och miljöutskottet har antagit en ny alkohollag, utskottet går alltså på regeringens linje. Varför behövs då en ny lag? Jo, den åländska alkohollagen är idag lite av ett muséum: Enda stället där enportionsregeln fanns kvar i lag, även om den slutade tillämpas i praktiken. Unikt detaljerade mattillagningskrav för den som serverar alkohol. Enda stället med A, B, och C-rättigheter. Vi är också  - tyvärr – enda stället där catering-verksamhet ävarit omgärdat av ohyggligt mycket krångel.

Detta sistnämnda är särskilt svårt att försvara när vi lever i en pandemi, där restaurangerna från tid till annan tvingats vara helt stängda. I talande stund får alkoholservering pågå till 22.00 och offentliga sammankomster är begränsade till 10 personer. Oberoende av hur pandemin utvecklar sig så torde de förenklade reglerna för catering-verksamhet kunna ingjuta åtminstone en liten gnutta framtidstro i branschen.

På det hela taget ger förändringarna en lite enklare vardag för krögarna och för arrangörerna av sommarevenemang som ”Sjödagarna”. På det hela taget är detta också en sträng lag, betydligt strängare än dess förlagor. Enbart 16-åringar som utbildat sig får servera. Vi inför ett Norgeinspirerat krav på alkoholfria alternativ på serveringsställena, ÅMHM ges muskler att begränsa alkoholstyrka och öppethålllningstider, rentav stänga verksamheter ifall det finns anledning att tro att barn och ungdomar kan komma till skada. Åland förutsätter 3 månaders arbetserfarenhet för ansvarig föreståndare vilket jämföras med 0 månader i Finland.

En bestämmelse som utskottet fördjupat sig extra i handlar om läktarservering. Utskottet har erfarit att bestämmelsen inte innebär någon betydande förändring i den åländska vardagen, men att den kan ge ett visst mervärde för t.ex. fotbollsklubbarna om de skulle röna internationell framgång och verkligt stora matcher spelas på Åland. Denna bestämmelse är för övrigt lika tillämplig på Mariehamns litteraturdagar som härefter har möjlighet att servera vin på litteraturdagarna. Vi kan notera att ett enhälligt utskott också tar ställning för att starksprit inte hör hemma på dessa evenemang: ” Utskottet anser att på läktarutrymmen ska företrädesvis lättare alkoholdrycker med maximalt 22 volymprocent etylalkohol serveras.”

I pandemitider har en del olyckskorpar kraxat om att det dricks mer, att konsumtionen ökar. THL:s färska siffror (7 april) visar motsatsen: i pandemins första år 2020 minskade konsumtionen med 5,2%, vilket kommer efter ett år där förändringen var 0. Detta motsvarar den trend vi har kunnat skönja också i åländska undersökningar: Intresset för alkohol fortsätter att minska och föga förvånande med tanke på 1) priset och 2) brukarnas allt högre ställda förväntningar.

I hörandena har framkommit att den föreslagna, åländska lagstiftningen både välkomnas och i stort verkar motsvara allmänhetens uppfattning om vad som är rätt och fel, vilket måste bedömas som något positivt.

Avslutningsvis är Åland inte det enda stället i världen där saker försinkats på grund av pandemi. Social- och hälsoministeriet i Finland skulle nu ha gjort en totalutvärdering av förändringarna som föregående alkohollagsrevidering innebar, men sådant har inte funnits tid till. Utskottet föreslår att Åland gör sin egen utvärdering av lagens effekter om ca 3 år, men att också konklusionerna från rikets utvärdering bör ges viss tyngd.

Utskottet har behandlat lagen i rask ordning, men utan att ge avkall på att fördjupa oss i särskilt svåra frågeställningar. Vi moderater delar förhoppningen om att denna lag ska kunna träda ikraft så snart som möjligt, vi tror att det är bra för Åland och hoppas att alla åtgärder vidtas för att möjliggöra det.

Vi har idag sett att det finns dom som gärna tar en tankepaus och fördröjer behandlingen av alkohollagen och ikraftträdandet av olika skäl, vi tror att det vore ett misstag att göra det. Vi behöver kunna ingjuta lite framtidstro på Åland nu.

Tack för ordet.