tisdag 5 april 2022

Tal vid utdelning av Republikens presidents ordensutmärkelser den 5 april 2022


Bästa mottagare av Republikens presidents ordensutmärkelser,

Det är stort att stå här idag inför er, för den som förlänas ett utmärkelsetecken har gjort ”förtjänster fosterlandet till fromma” enligt statuterna för Finlands Vita Ros (FVR) orden. Det är stora ord och ni som idag är närvarande har gjort stora insatser inom ert verksamhetsområde för samhället, för Åland och för Finland.

En del av er, såsom X, har särskilt utmärkt sig i kristid såsom medicinskt operativt ansvariga i sjukhusets pandemiledning. X har visat prov på att snabbt och säkert tillgodose sig en helhetsbild av situationen och göra upp konkreta handlingsplaner.

Andra har utmärkt sig såväl i ”normaltid” som ”kristid”, t.ex. Y som uppvisat en sällsynt förmåga att ta sig an sina uppgifter omsorgsfullt, med lugn och säkerhet. Y har under långa tider ensam ansvarat för sömnapnémottagningen och har mycket god kunskap inom sitt område. Lika skicklig på patientsamverkan som på att hantera medicintekniken.

En del av er har tyvärr inte möjlighet att närvara fysiskt idag, t.ex. Z som har följande motivering till Medalj av 1 klass av Finlands Vita Ros orden: ”Z ser aldrig några problem som inte går att lösa vad det gäller receptionsarbetet vid Röntgenavdelningen, Radiologiska kliniken. Z klarar av att hantera flera saker samtidigt och har tillsammans med klinikchefen utarbetat ett bra flöde av remisshantering och skräddarsydda bokningar, har höga krav på att verksamheten ska fungera och ser möjligheter till utveckling samt kommer med egna initiativ till förändring. Är dessutom professionell i patientbemötandet, saklig, lugn, kunnig och ödmjuk.”

Alla av er har en egen motivering till varför just ni förlänas ordensutmärkelsen. Var och en av er kommer att få sin motivering. Men idag, efter att ni har mottagit Republikens presidents ordensutmärkelse, har ni alla det gemensamt att ni har utmärkt er och ni är utmärkta, att ni gjort det där som är ”extra” – lagt den extra omsorgen som gör att hela laget blir starkare.

Vi, från ÅHS’ styrelses sida är stolta över att ha er i vår skara. Vi är stolta över det ni gör och det ni är. Ni stärker andan – också i styrelsen.

Tack till er.