lördag 28 februari 2015

Cecilia Jansson till riksdagen!
Moderat Samling för Åland (MSÅ) ställer upp Cecilia "Cia" Jansson i riksdagsvalet. Därför är Cia min kandidat:

- Hon har koll på sjöfarten, självstyrelsen och PAF. Tre viktiga frågor som en åländsk riksdagsledamot behöver kunna. Hon har fört moderaternas talan i PAF:s styrelse de senaste åren.

- Hon är jordnära och förstår åländskt näringsliv. Hon kommer överens med såväl stor-redare och småföretagare. Hon talar med bönder på bönders vis och med lärde på latin. Och hon kan tyska, engelska och finska, vilket är en fördel för den som vill driva Ålands frågor.

- Utöver akademisk examen (Ekon. kand. från Åbo) har hon två yrkesexamen: unghästutbildare från Flyinge och servitör från ÅHRS, vilket säger nåt om hennes mångsidighet. De insändare hon skrivit visar att hon har en hög kapacitet när det gäller att läsa in sig på nya ämnen och sålla fram det viktiga för att driva Ålands frågor i riksdagen.

- Cia har lätt för att skapa kontakter och hon har ett gott nätverk utanför Åland, från åren som president för juniorhandelskammaren.

- Som företagare vet hon vad företagande innebär. Unga, smarta kvinnliga företagare växer inte direkt på träd i riksdagen.


P.S: Nya Ålands ledarsida 16.2 påstår att Cia "ställer upp för framtida val". Ett bra tips vore att fråga riksdagskandidaten innan man skriver nåt sådant. Hon ställer upp för att komma in. Cia Jansson kommer att överraska under denna valrörelse.


fredag 6 februari 2015

Flyktingmottagning: Låt oss göra det ordentligt.

Stephan Toivonen skriver i onsdagens (6.2) Nya Åland om kostnader för flyktingmottaning och avslutar med frågan ”Om den återvändande IS-soldaten tömmer sina sista magasin i Kalashnikoven i Vikingterminalen, som en hälsning från Syrien. Betalar staten då också?”. Jag har personligen svårt att förena mig med en världsbild där ondskan bara kommer utifrån.
Det vi borde minnas är att flyktingar är helt vanliga människor, dock med väldigt ovanliga erfarenheter. Flyktingmottagning kommer alltid att vara resurskrävande, trots att landskapsregeringen fått till stånd lagändringar som innebär att staten tar sitt ansvar i enlighet med Självstyrelselagens behörighetsfördelning. Flyktingar kan vara krigstraumatiserade, apatiska och förutsätts starta ett helt nytt liv i ett nytt land med nya regler. Det kan vara svårt och då behövs stöd. Hur mycket stöd som behövs varierar från individ till individ.

Att Mariehamns stad nu gör sig redo för att ta emot 20 flyktingar är bra. Däremot, ifall jag hade suttit i stadens socialnämnd, skulle jag ha röstat för att vänta med ytterligare mottagande efter år 2015. Varför? För att vi nu tillämpar ett nytt regelverk, nya anvisningar och nya rutiner. För att vår flyktingmottagning långsiktigt ska bli så lyckad som möjligt vore det bra med en ordentlig utvärdering av vad som funkade och vad som inte gjorde det efter första mottagandet. 
Låt oss göra detta så bra som möjligt.