torsdag 28 september 2023

Tal vid öppning av lågtröskelmottagningen för barn och unga, 28.9.2023


Varmt välkomna!

Jag tänkte prata lite om Snuffes pyramid, känner ni till den? Snuffes pyramid är ju en lite ovanlig pyramid. Pyramidens topp är stark och utgörs av BUPen, men basnivån är skör och bräcklig. I många år har vi därför diskuterat vikten av att stärka pyramidens bas, så att våra unga direkt får den hjälp de behöver, vid en tidpunkt då de behöver. Så att toppen av pyramiden (BUP) inte överbelastas och pressas ihop.

Ännu tydligare blev behovet av förebyggande åtgärder under pandemin, då Hälsa i skolan-undersökningarna tydligt visade att en alltför stor del av våra ungdomar befann sig i en alltför dyster verklighet.  

Och idag gör vi det äntligen! Idag stärker vi pyramidens bas, vi stärker det förebyggande arbetet genom att inrätta lågtröskelmottagning vid ÅHS. Det är fint och det är betydelsefullt att vi idag har kommit så här långt.

Från och med 2 oktober finns bokningsbara tider, de finns tillgängliga för dig som är ung på telefonnummer 533999. Du kan kontakta dygnet runt, också på kvällen och sen blir du uppringd. Vägledning utan pekpinnar är mottot. Ingen remiss behövs.

Frågan är förstås vad detta kostar, allt har ju som bekant en prislapp. Svaret är  70.000 mer per år i ÅHS-driften. Detta är en omorganisering av primärvården, med en förstärkning som – ungefär - motsvarar årskostnaden för en tjänst. Detta tål att upprepas: Förebyggande arbete kan ALLTID räknas hem. Detta kan vara ÅHS’ bäst investerade pengar – någonsin.

Vad är då viktigt med tanke på framtiden? Jo, några saker:

1)      Vi ska jobba tillsammans! Lågtröskelmottagningen, boost, polisen, kuratorer. Vi är inte separata boxar, vi arbetar tillsammans! Tillsammans lotsar vi våra unga på rätt, alldeles särskilt de som ”ramlat mellan stolarna”.

2)      Lågtröskelverksamheten ska utvärderas och utvecklas. Tröskeln ska vara låg att ta kontakt också per chat, håll tröskeln låg bör vara mottot när vi utvecklar denna viktiga verksamhet.

Till sist vill jag säga tack. Det är många människor som jobbat stenhårt med detta under lång tid. Många som har stått på sig. Och det var bra att ni gjorde det. Sträck på er, känn stolthet. Det ni gjort och det ni gör är viktigt.

Tack för ordet. Och håll tröskeln låg!Inga kommentarer: