Riksdagen 2023-2027

I riksdagsvalet 2023 ställde jag upp på listan ”För Åland". Listan var, som i tidigare riksdagsval, ett samarbete mellan Moderat Samling för Åland, Åländsk center och Liberalerna. Läs min valbroschyr här

Valet gick bra. 550 ålänningar röstade på mig, tredje mest av de 15 kandidater som ställde upp. Som ett resultat av valet är jag ersättare åt Ålands riksdagsledamot under perioden 2023-2027. 

Varför ställde jag då upp i riksdagsvalet? Jo:

För Ålands företagare. Ibland får man intrycket att skattegränsen skulle vara åländsk behörighet, men skatter och tullfrågor hör till riksdagen. Det är i riksdagsvalet vi bestämmer om vi vill göra nåt åt skattegränsen eller ej. Jag kommer att arbeta för en skrivning i regeringsprogrammet som gör att tullen, finansministeriet och landskapsregeringen måste sätta sig ner gemensamt, definiera problemen och hitta lösningar på problemen. 

Potentialen i åländska företag kan frigöras och finländska myndigheter kan börja ägna sig andra saker. Det är också viktigt att vara lite av en ”vakthund” i riksdagen och se till att åländska företag inte går miste om möjligheter till t.ex. internationalisering. En stor del av kampanjen gick ut på att möta åländska företagare i deras vardag och höra om de hinder som behöver undanröjas för att de åländska företagen ska kunna växa, ring mig gärna på 040-596 2929 om du vill att jag ska lära känna ditt företags utmaningar!

Förutom företagen så kommer topp 3 att vara självstyrelsen och energifrågorna.  I riksdagen kommer jag att arbeta för bästa möjliga förutsättningar för fossilfri energiproduktion, i hela landet.

En av de största frågorna som Ålands näste riksdagsledamot kommer att möta handlar om statsskulden. Den behöver börja minska i omfattning. Finland betalar nu ofattbara mängder pengar i räntor på statsskulden, pengar som borde ha gått till vård, skola och omsorg i stället för till bankerna. 

Om jag träder in i riksdagen under 2023-2027 så finns det tre områden jag vill lägga mer resurser på: Avskaffa arvsskatten till förmån för en överlåtelseskatt av svensk modell, riktade resurser till justitieministeriet för att förkorta domstolarnas överlånga behandlingstider och arbetet för en renare Östersjö.  

Jag är redo för utmaningen. Sex års ministererfarenhet, ÅHS-styrelseordförande, partiordförande, erfarenhet från EU:s institutioner och Nordiska rådet gör att jag idag har goda nätverk i de finländska partierna och ministerierna. Skulle beteckna mig som en slitstark politiker som sätter en heder i att göra ett gott jobb.

Gör mig förstådd på svenska, finska engelska och ryska. Ibland något språk till. 

Finns det en Wille så finns det en väg!

Tack för din uppmärksamhet. 

Vill du veta mer?
Gilla Wille Politiker på Facebook! Ta gärna kontakt på Tfn. 040 596 2929 E­-post: wvalve[a]gmail.com